O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej
Zeszyty Formacji Duchowej nr 49 - Wartość człowieka - ks. Krzysztof Grzywocz
Przekazujemy do rąk Czytelników 49. numer Zeszytów Formacji Duchowej, zawierający zapis treści, którymi dzielił się ks. Krzysztof Grzywocz w czasie sesji formacyjnej w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Spotkanie "Wartość człowieka" odbyło się w dniach 3-5 października 2008 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 48 - Powołanie - o. Jacques Philippe
Wszystkie powołania: do życia chrześcijańskiego, powołanie zakonne, powołanie do małżeństwa czy też wezwania, jakie Bóg kieruje do nas pośród naszej codzienności, służą rozwojowi i rozkwitowi życia, które zostało nam udzielone: „istnieją po to, aby pogłębić tę życiową ścieżkę, aby nadać jej szczególną formę i ofiarować każdemu tę płodność, do jakiej został powołany. Odpowiedź na Boże wezwanie oznacza podążanie w kierunku życia!” – twierdzi autor. Pozytywna odpowiedź na wezwanie Boga, zarówno w sprawach zasadniczych, jak i bardzo drobnych, otwiera przed nami drogę, która jest drogą życia. Zeszyt jest owocem sesji formacyjnej "Umiłowani i powołani do życia", którą autor prowadził w dniach 6-8 listopada 2009 r., w CFD w Krakowie.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 47 - W trosce o autentyczne życie duchowe - Józef Augustyn SJ
Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny (47) numer Zeszytów Formacji Duchowej. Autor prezentuje serię artykułów na tematy związane z rozwojem życia duchowego. Wszystkie teksty można potraktować jako odpowiedź na pytanie: jak zapobiegać duchowemu i moralnemu rozmyciu, wypaleniu, zagubieniu? podejmowane w czasie sesji "Zmęczenie - wypalenie - kryzys. Jak pomóc sobie i innym?" w dniach 19-21 lutego 2010 r.

"Zeszyty Formacji Duchowej" w 2010 roku
Ukazał się pierwszy tegoroczny numer Zeszytów Formacji Duchowych: "Ewangelia dla początkujących" autorstwa Danuty Piekarz. Autorami kolejnych numerów w roku 2010 będą: Józef Augustyn SI, Jacques Philippe i ks. Krzysztof Grzywocz.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 46 - Ewangelia dla początkujących - Danuta Piekarz
Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny (46) numer Zeszytów Formacji Duchowej. Treści w nim zawarte zostały wygłoszone przez Danutę Piekarz w czasie sesji formacyjnej prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini w dniach 29 lutego - 2 marca 2008 r.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 21 - Modlitwa Słowem Bożym
- nakład wyczerpany -

Zeszyty Formacji Duchowej nr 45 - Między ideałami a słabościami (o. Anselm Grün OSB)
- nakład wyczerpany - 

Zeszyty Formacji Duchowej - spis wszystkich numerów
W latach 1996-2005 ukazało się 20 numerów tematycznych czasopisma oraz 9 numerów tzw. „Notatnika ćwiczeń duchowych” zawierającego pomoc do indywidualnej modlitwy Słowem zaczerpniętym z liturgii. Od 2006 r. ZFD ukazują się jako kwartalnik i stanowią pokłosie spotkań formacyjnych prowadzonych w naszym Centrum Formacji Duchowej.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 44 - W poszukiwaniu Bożych przewodników (o. Augustyn Pelanowski OSPEE)
Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny (44) numer Zeszytów Formacji Duchowej (wznowienie). Stanowi on pokłosie i rozszerzenie treści wygłoszonych przez o. Augustyna Pelanowskiego OSPEE w czasie sesji formacyjnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2009 r. Sesja, która odbyła się w ramach Szkoły Biblijnej, nosiła tytuł "W poszukiwaniu Bożych przewodników. Księga Sędziów".

Zeszyty Formacji Duchowej nr 43 - Kontemplacja Serca Jezusa (ks. Łukasz Kleczka SDS)
Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny (43) numer Zeszytów Formacji Duchowej. Treści w nim zawarte zostały wygłoszone przez ks. Łukasza Kleczkę SDS w czasie sesji formacyjnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w dniach 7-9 czerwca 2002 r.

poprzednie [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl