O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Zeszyty Formacji Duchowej
Zeszyty Formacji Duchowej nr 32 - Życie w mocy Ducha - o. Raniero Cantalamessa OFM Cap.
O. Raniero Cantalamessa w ramach corocznych Dni Duchowo­ści Biblijnej (14-16 X 2005) przeprowa­dził w CFD w Krakowie sesję pt. „Życie w mocy Ducha". Kaznodzieja papieski zgłębiał drugi rozdział Dziejów Apostolskich opisujący wydarzenie Pięćdzie­siątnicy. W Zeszycie publikujemy konferencji, jak również również teksty wygłoszonych homilii.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 31 - Słowo Boże i formacja - Amedeo Cencini FdCC
W dniach 27-29 maja 2005 r. Amedeo Cencini FdCC przeprowadził w naszym domu sesję: „Słowo Boże i formacja”. Włoski kanozjanin był tą osobą, która wpłynęła na kształtowanie się Szkoły Modlitwy Słowem Bożym, pierwszej jaką zainicjowaliśmy w CFD. Odkąd powstało dzieło CFD (1997 r.), naszą największą troską jest rozmiłować uczestników w Piśmie św. i uczyć zażyłych spotkań ze Słowem Bożym, ponieważ jest ono pierwszym i najważniejszym „środowiskiem” ludzkiej i chrześcijańskiej formacji.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 30 - Jak radzić sobie z lękiem? o. Mieczysław Kożuch SJ
W nr 30 Zeszytów Formacji Duchowej publikujemy materiały sesji formacyjnej przeprowadzonej przez przez o. Mieczysława Kożucha SJ. Sesja odbyła się w CFD w Krakowie w dniach 8-10 kwietnia 2005 r. Matariały pomogą odkryć, jak modlitwa Słowem Bożym i kierownictwo duchowe pomagają w twórczym przeżywaniu stanów lęku.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 28 - Duchowość i seksualność
numer został wznowiony

Zeszyty Formacji Duchowej - nowy charakter ZFD - styczeń 2006
Zeszyty Formacji Duchowej, wydawane przy Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, obchodzą 10 lat istnienia na rynku czytelniczym (1996-2005). Skierowane są do osób świeckich, konsekrowanych i duchownych. Od początku starają się zachować charakter formacyjno-praktyczny. Pokazują drogi do dojrzewania ludzkiej osobowości, do pogłębienia doświadczenia wiary. Uczą modlitwy Słowem Bożym na co dzień, towarzyszą w poznawaniu siebie i podejmują newralgiczne tematy wzięte „prosto z życia”.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 29 - Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny B 2005/2006
- nakład wyczerpany -

Zeszyty Formacji Duchowej nr 27 - Rozwój i kryzysy
numer został wznowiony

Zeszyty Formacji Duchowej nr 26 - Wychowanie
W 26. numerze Zeszytów Formacji Duchowej podejmujemy temat wychowania, który wydaje się należeć do newralgicznych w naszym życiu. Często zadajemy sobie podstawowe pytania: Co to znaczy wychowywać? Jak pomagać sobie i jak towarzyszyć innym w wychowywaniu? Pytamy wreszcie o samych wychowawców i o skuteczne „narzędzia wychowawcze”.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 25 - Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny A
- nakład wyczerpany -

Zeszyty Formacji Duchowej nr 16 - Notatnik ćwiczeń duchowych na rok liturgiczny A
- nakład wyczerpany -

poprzednie [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl