O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Szkoła Wychowawców WSD
Być dzisiaj kapłanami - uczestniczyć w pasji Boga dla całej ludzkości
Kraków, 18 maja 2015: tekst homilii wygłoszonej przez ks. Amedeo Cencini FdCC w czasie Mszy św. w trakcie Szkoły Wychowawców (poniedziałek VII tygodnia wielkanocnego).

Szkoła Wychowawców WSD 2013-2015 - sesja XII i ostatnia
Sesja XII: „Formacja stała” (18-22 V 2015) i zakończenie dwuletniej edycji Szkoły.

Szkoła Wychowawców WSD 2013-2015 - sesja XI
„Formacja do sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego” (16-20 III 2015) - wykładowcy: M. Rupnik SJ (Rzym), M. Hinc OFMCap. (Kraków) i W. Błaszczak SAC (Lublin).
homilia 16-03-2015 - Z ofiary życia mocą Ducha Świętego „wyłania się” Życie.

Świadek jest księgą - ma w sobie wyraziście wypisaną Ewangelię! - homilia bpa Edwarda Dajczaka
Szkoła Wychowawców WSD 2013-2015 - Kraków, 14 stycznia 2015 r.: homilia wygłoszona przez bpa Edwarda Dajczaka, biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego.

Szkoła Wychowawców WSD 2013-2015 - sesja X
W czasie sesji Szkoły nt. „Życie we wspólnocie” (12-16 I 2015) wykłady prowadzili E. Jendrzej SJ (Kraków), M.R. Hinc OFMCap. (Kraków) i bp E. Dajczak (Koszalin).

Rekolekcje Lectio Divina 10-18 grudnia 2014
Uczestnikom rekolekcji towarzyszyło 7 kierowników duchowych.
2014-12-17 - Prowadzeni do Ojca przez „muliste dno” ojcostwa ludzkiego.

Szkoła Wychowawców WSD 2013-2015 - sesja VIII
W czasie ósmej sesji Szkoły nt. „Formacja do modlitwy” (27-31 X 2014) wykłady prowadzili ks. Piotr Gałas (Szczecin) i ks. Edward Staniek (Kraków).

Bp Grzegorz Ryś do wychowawców seminaryjnych: „Czy potraficie wziąć odpowiedzialność za grzechy tych, których formujecie?”
Kraków, 15 września 2014 - Inauguracja drugiego roku zajęć dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2013-2015.

Homilia bpa Grzegorza Rysia na rozpoczęcie II roku zajęć Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezj. i Zakon. 2013-2015
Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, 15 września 2014: „Czy potraficie wziąć odpowiedzialność za grzechy tych, których formujecie?”.

Szkoła Wychowawców WSD 2013-2015 - sesja VI
W ramach ostatniej sesji pierwszego roku formacji „Ubóstwo i celibat w życiu księdza” (19-23 V 2014) wykłady prowadzili ks. E. Staniek, ks. K. Grzywocz i ks. T. Huk.

poprzednie [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl