O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Szkoła Wychowawców WSD
Szkoła Wychowawców WSD 2011-2013 - sesja XI
Wykłady w czasie sesji „Sakrament pokuty i kierownictwo duchowe”  (11-15 III 2013) prowadzili ks. Szcześniak, ks. Trzaskawka, o. Hinc OFMCap i ks. Błaszczak SAC. 

School of Educators in Diocesan and Religious Seminaries in the name of Blessed Pope John Paul II
The school's aim is to prepare priests and religious brothers to work at various levels providing formation at seminaries. The School’s program is based upon the main anthropological and theological themes in the adhortations "Pastores Dabo Vobis" by Pope John Paul II and "Verbum Domini" by Benedict XVI.

Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2013-2015 - INFORMATOR
We wrześniu 2013 r. rozpocznie się kolejna edycja dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminaryjnych. Zainteresowanym uczestnictwem przesyłamy szczegółowy informator Szkoły i formularz karty zgłoszenia.

Szkoła Wychowawców WSD 2009-2011 - rekolekcje - etap II
rekolekcje lectio divina z Ewangelią św. Mateusza: 8-16 stycznia 2013 r.
homilia 10-01-2013 - Meditatio w synagodze: miłosierdzie nie jest tanim aktem łaski.
homilia 11-01-2013 - Mężczyzna o sercu dziecka, któremu Ojciec przysłał brata w potrzebie.
homilia 12-01-2013 - Zdobywając ludzi dla Boga, a nie dla siebie.
homilia 13-01-2013 - Czy znam sprawę Jezusa? Czy żyję życiem Jezusa z Nazaretu?
homilia 14-01-2013 - Wolny więzień formatorem nowych pokoleń uczniów Chrystusa.
homilia 15-01-2013 - To, jaką mocą człowiek działa, objawia się na pustyni.

Szkoła Wychowawców WSD 2011-2013 - sesja IX
Wykłady w czasie sesji w dniach 17-21 grudnia 2012 r. nt. "Życie we wspólnocie" prowadzili bp Grzegorz Ryś, o. Mateusz Hinc OFM Cap. oraz ks. Romuald Jaworski. 

Szkoła Wychowawców WSD 2011-2013 - sesja VIII
sesja VIII: 19-23 listopada 2012 r. - "Formacja do modlitwy".

Inauguracja II roku Szkoły Wychowawców WSD 2011-2013 z udziałem nuncjusza apostolskiego abpa Celestino Migliore (info - część druga)
Kraków, 17 września 2012 r.: uczestniczący w inauguracji arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, wygłosił również wykład inauguracyjny.

„Kościół wobec kształtowania sumienia dzisiaj: umiłowanie prawdy i uczciwość moralna” - abp Celestino Migliore
Konferencja wygłoszona przez abpa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, w czasie inauguracji II roku zajęć Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2011-2013 - Kraków, 17 września 2012 r.

Inauguracja II roku Szkoły Wychowawców WSD 2011-2013 z udziałem nuncjusza apostolskiego abpa Celestino Migliore (info - część pierwsza)
Kraków, 17 września 2012 r.: Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

Homilia abpa Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce, na rozpoczęcie drugiego roku zajęć dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2011-2013
Kraków, 17 września 2012 r.

poprzednie [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl