O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Sesje weekendowe
Opatrzność Boża stworzyła mnie 12-14 czerwca 2020
SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA. Stworzenie nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest w drodze do doskonałości, a Stwórca z miłością i mądrością prowadzi je, podtrzymuje i… pozwala mu działać, bo w realizacji swego zamysłu posługuje się współudziałem stworzeń. Może też wyprowadzić dobro ze skutków zła, fizycznego czy moralnego, spowodowanego przez nie. Prowadzeni słowem Bożym z Pisma Świętego i Katechizmu, także od czcigodnego sługi Bożego o. Franciszka Jordana, pragnącego być „tak dobrym, jak można, narzędziem Bożej Opatrzności”, będziemy uczyć się ufności i cierpliwości, by dojść do celu, a nie zatrzymać się w połowie drogi.
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS - duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 2 września 2019 –

„W zwoju Księgi o mnie napisano” (Ps 40, 8). Moje życie w Księdze Psalmów. 14-16 lutego 2020 - zapowiedź - zmiana prowadzącego i tematu
REKOLEKCJE DLA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH. W terminie 14-16 lutego 2020 r. odbędzie się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie sesja rekolekcyjna dla duchownych i osób konsekrowanych. Spotkanie miał prowadzić* kard. Luis Antonio Tagle - arcybiskup Manili na Filipinach (2011-2019), przewodniczący Caritas Internationalis (2015-), rekolekcjonista, który w grudniu 2019 roku został mianowany prefektem Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Spotkanie rekolekcyjne dla duchownych i osób konsekrowanych w terminie 14-16 lutego 2020 r. poprowadzi abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista. Temat spotkania będzie brzmiał: „Dzieje Apostolskie. Rzecz o Kościele”.
[aktualizacja: 07-02-2020]
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 18-10-2019]

„Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” 25-27 września 2020
BIBLIODRAMA - WARSZTATY. Wydaje się dość dziwne, że we współczesnym świecie można wskazać krzyż jako drogę życia i prawdziwego szczęścia. Jezus mówi do swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Jak pojmuję te słowa? Czy na pewno biorę swój krzyż, to znaczy swoje życie, aby iść za Chrystusem? Czy może bliscy lub jakieś wydarzenia obciążyły mnie cudzymi krzyżami, które nie są potrzebne do spotkania z Bogiem, a mogą być przeszkodą w spotkaniu z sobą i drugim człowiekiem? To badanie własnego życia – swojego krzyża może być zaproszeniem do drogi prawdziwego szczęścia.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Anna Łoboda - nauczyciel, pedagog, katecheta, trener dramy, asystent psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy, lider bibliodramy.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 2 stycznia 2020 –

Jak modlić się liturgią? 8-10 maja 2020
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO. Duch liturgii cechuje się autentyczną pobożnością, oddawaniem chwały Bogu czy dziękczynieniem. By to odkryć, trzeba wniknąć w konkretne gesty rytualne i słowa modlitw. Temu właśnie będzie służyła ta sesja. Chodzi nie tylko o to, aby modlić się w czasie liturgii, ale żeby modlić się liturgią: wszystkimi słowami modlitw, śpiewami, wszystkimi zmysłami, gestami i postawami ciała. W czasie sesji będziemy uczyli się praktykować to, co Kościół od starożytności nazywa mistagogią: będziemy wchodzić coraz głębiej w celebrowane misterium przez odkrywanie znaczenia i symboliki rytuału. Sesja prowadzona w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej.
PROWADZI: ks. Krzysztof Porosło – kapłan archidiecezji krakowskiej, dogmatyk i teolog liturgii, autor wielu publikacji o liturgii i organizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 2 września 2019 –

Działanie dobrych i złych duchów. Sztuka rozeznawania 6-8 listopada 2020
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO. W podejmowaniu decyzji potrzebujemy rozeznawania duchowego, ponieważ jesteśmy „terenem” oddziaływania dobrych i złych duchów. Bóg posyła nam dobre duchy, aby pomagały w rozeznawaniu Jego woli i podążaniu za nią. Złe duchy usiłują przeszkadzać na tej drodze i zwodzić, kusząc pod pozorem dobra. Uczestnicy sesji będą uczyli się, jak rozeznawać działanie dobrych i złych duchów, aby wybierać Boże drogi ku pełni życia i odrzucać to, co od Boga oddala. Skorzystamy z mądrości ojców pustyni i z reguł o rozeznawaniu duchów według św. Ignacego z Loyoli.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 18-02-2020]

Jezu, ufam Tobie! Co to znaczy zaufać Bożemu miłosierdziu? 2-4 października 2020
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO. Ufność jest najcenniejszym owocem doświadczenia wiary - prowadzi: do oddania i powierzenia się Bogu. Mówi o jakości relacji z Nim. Wiara bez ufności może prowadzić do jej intelektualizacji i ideologizacji, zaś ufność bez wiary byłaby pozbawiona obiektywnego punktu odniesienia, niestabilna. Wiara w miłosierdzie Boga bez zaufania Jego miłosierdziu może okazać się jedynie teoretycznym poznaniem. Ufność w miłosierdzie jest osobistym doświadczeniem miłosierdzia, którego integralną częścią jest otwarcie się na przebaczenie. Uczestnicy będą odkrywali znaczenie i głębię aktu zaufania, jaki zawiera się w wezwaniu: „Jezu, ufam Tobie”.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC – kanosjanin, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 2 stycznia 2020 –

Miłość, wolność, dyscyplina myśli i uczuć 28 lutego - 1 marca 2020
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO. Miłość, która jest hojnym darem Ducha Świętego, wymaga z naszej strony postawy czystości serca. Tę zdobywamy poprzez samozaparcie i trud, przez dążenie do wewnętrznej wolności oraz dzięki dyscyplinie myśli i uczuć.
PROWADZI: Józef Augustyn SJ – rekolekcjonista, kierownik duchowy, pisarz, autor licznych publikacji poświęconych formacji ludzkiej i duchowej.
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 10-01-2020]

Ewangelizacja wśród swoich. Mt 10 - 28-30 sierpnia 2020
SZKOŁA BIBLIJNA. Jezus wzywa do ewangelizacji wśród swoich: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”. I dodaje: „Posyłam was jak owce między wilki”. Ma na myśli nie pogan i nie Samarytan. Z bólem myśli o owcach, które zamieniły się w wilki. Mówi: „posyłam was do nich …na świadectwo!” – nie na dyskusje, doktrynalne spory. Owca, która stała się wilkiem, ma w sobie ciągle znajomość Ewangelii. Nie potrzebuje perswazji. Do zmiany postawy może ją skłonić jedynie przykład tych, którzy Ewangelią żyją.
PROWADZI: abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 02-01-2020]

Pokuta i przebaczenie. Czytanie Księgi Joela przed Wielkim Postem 21-23 lutego 2020
SZKOŁA BIBLIJNA. Wielki Post rozpoczyna się od czytania z Księgi Joela: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament” (Jl 2, 12). Celem sesji biblijnej będzie lektura całej Księgi Joela, tak by uchwycić zasadnicze elementy grzechu, pokuty, przebaczenia i nawrócenia. Ponadto sesja ta będzie próbą odpowiedzi na pytanie o związek katastrof globalnych i indywidualnych z grzechem.
PROWADZI: ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista.
BRAK MIEJSC [aktualizacja: 18-02-2020]

Na głębinach Słowa: Dotykanie zranionego Boga. Lectio divina z apostołem Tomaszem 27-29 listopada 2020
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM. Mojego Zbawiciela rozpoznaję po moich ranach, które wziął na siebie. Krwawiący bok Jezusa mówi mi, że najbardziej rani Go moja niewiara w Jego miłość. Mówi do mnie jak do Tomasza: „Włóż rękę do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem”. Pójdziemy drogą (nie)wierzącego Tomasza, który w zranionym Jezusie rozpoznaje zranionego Boga. Razem z nim będziemy uczyli się wyznawać Mu z tęskniącą miłością: „Pan mój i Bóg mój”. Z tym wyznaniem wejdziemy w pierwsze godziny adwentowej tęsknoty za Zbawicielem. Będziemy czekali na Niego, aby Go zobaczyć i dotknąć jak Tomasz w Wieczerniku.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 2 stycznia 2020 –

[1] [2]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl