O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcjoniści
Michelina Tenace
pochodzi z Włoch, teolog i wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (antropologia i Wschód chrześcijański); należy do Centro Aletti w Rzymie.

bp Michał Janocha
kapłan archidiecezji warszawskiej, wykładowca na UKSW i Uniwersytecie Warszawskim, 9 maja 2015 r. mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej.

ks. Bogusław Szpakowski SAC
pallotyn, kierownik duchowy i rekolekcjonista, psychoterapeuta i wykładowca etyki, formator w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych przy CFD w Krakowie.

o. Wojciech Giertych OP
dominikanin, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, teolog Domu Papieskiego; konsultor Kongr. Nauki Wiary i Kongr. Spraw Kanonizacyjnych, członek Papieskiego Komitetu ds. Międzynarod. Kongresów Eucharystycznych.

abp Piero Marini
przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych (od 2007 r.),  Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych w latach 1987-2007, jeden z najbliższych współpracowników Sługi Bożego Jana Pawła II.

ks. Waldemar Chrostowski
biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW w Warszawie, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich (2003-2013), autor licznych książek, rekolekcjonista, animator formacyjnych grup biblijnych.

ks. Jakub Szcześniak
kapłan archidiecezji warszawskiej, kierownik duchowy i rekolekcjonista, obecnie ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

ks. Piotr Ślęczka SDS
salwatorianin, filozof, etyk, kierownik duchowy i rekolekcjonista, obecnie duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Trzebini. 

Danuta Piekarz
italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz w WSD Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych; konsultorka Papieskiej Rady ds. Świeckich (2008-2013).

Maria Campatelli
pochodzi z Toskanii (Włochy); teolog zajmująca się eklezjologią wschodnią i teologią kultury; należy do Centro Aletti i jest dyrektorem wydawnictwa z nim związanego.

poprzednie [1] [2] [3] [4]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl