O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Rekolekcjoniści
śp. o. Marie Jacques de Belsunce
29 grudnia 2017 r. zmarł przełożony klasztoru św. Marii Magdaleny w Brukseli.
Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei !

ks. Stanisław Haręzga
biblista, kierownik Katedry Proforystyki Biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji przemyskiej

o. Józef Augustyn SJ
jezuita, kierownik duchowy i rekolekcjonista, animator ćwiczeń ignacjańskich, wykładowca WSF-P "Ignatianum" w Krakowie, autor licznych publikacji poświęconych formacji ludzkiej i duchowej, redaktor naczelny kwartalnika "Życie Duchowe"; członek rady programowej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych przy CFD w Krakowie.

abp Bruno Forte
metropolita Chieti-Vasto (Włochy), ceniony profesor teologii dogmatycznej, autor licznych publikacji z zakresu teologii, filozofii i duchowości; członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, konsultor Papieskich Komisji ds. Kultury oraz ds. Jedności Chrześcijan, przewodniczący Komisji Episkopatu Włoch ds. Nauki Wiary, Przepowiadania i Katechezy.

o. Marko Ivan Rupnik SJ
jezuita pochodzący ze Słowenii, artysta malarz, dyrektor Centrum Badawczego Ezio Aletti w Rzymie, wykładowca duchowości chrześcijańskiego Wschodu, autor licznych publikacji z zakresu duchowości i formacji, rekolekcjonista.

śp. ks. Bruno Maggioni
kapłan diecezji Como (Włochy) i znany włoski biblista zmarł 29 października 2020 r.

o. Jacques Philippe
francuski kapłan ze Wspólnoty Błogosławieństw, doświadczony i znany rekolekcjonista, poświęcający się głoszeniu Słowa w różnych krajach świata; autor kilku książek z dziedziny duchowości, m.in. „Czas dla Boga”, „Szukaj pokoju i idź za nim”, „W szkole Ducha Świętego”, „Strumienie wody żywej”, „Powołani do życia”.

ks. Amedeo Cencini FdCC
kanosjanin, pedagog, psycholog i terapeuta, kierownik duchowy, wychowawca kleryków, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim i „Claretianum” w Rzymie, znany i ceniony formator włoski. Autor licznych publikacji.

kard. Gianfranco Ravasi
kapłan archidiecezji mediolańskiej, był prefektem Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie, 3 września 2007 r. mianowany arcybiskupem, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Kultury oraz Papieskich Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury i ds. Archeologii Sakralnej. 20 listopada 2010 r. podniesiony do godności kardynalskiej.

ks. Krzysztof Grzywocz
kapłan diecezji opolskiej, wykładowca teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, kierownik duchowy i rekolekcjonista, penitencjarz, stały współpracownik Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Tu znajdziesz informację o spotkaniach prowadzonych przez ks. K. Grzywocza w naszym domu.

kard. Raniero Cantalamessa OFMCap
członek Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, urodzony w 1934 r., wyświęcony w 1958 r., doktor teologii (1962 r. - Fryburg Szwajcarski) i literatury klasycznej (1966 r. - Mediolan). Był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 1980 r. jest Kaznodzieją Domu Papieskiego. 28 listopada 2020 r. włączony do kolegium kardynalskiego. 

o. Piotr Roman Gryziec OFMConv.
franciszkanin konwentualny, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, wykładowca Pisma Św. w WSD Franciszkanów w Krakowie. W krakowskim CFD gościliśmy go w 2005 r.

o. Mieczysław Kożuch SJ
jezuita Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Ceniony psycholog, psychoterapeuta, kierownik duchowy, a także rekolekcjonista.  Współpracuje z naszym Centrum w ramach Szkół Wychowawców WSD oraz Formatorek Zakonnych. Prowadził kilka sesji formacyjnych, zwłaszcza w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego.

Innocenzo Gargano OSB Cam.
włoski kameduła, wybitny patrysta, znawca Ojców Greckich. Jest jednym z najgorliwszych promotorów tradycji lectio divina we współczesnym Kościele.

Bruna Costacurta
wykłada teologię i duchowość Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Prowadzi we Włoszech sesje biblijne. Czterokrotnie posługiwała w naszym Centrum (2004, 2006, 2008, 2013) prowadzą sesje w Szkole Biblijnej.

poprzednie [1] [2] [3] [4]  następne
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl