O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  uczestnicy Szkoły Wychowawców WSD
Drogę powierzam Temu, komu i ty, Piotrze, powierzyłeś życie
Piotrze, bywaj zdrów i nie przestawaj przypominać nam o tym, że nawet najdalsze odejście i zabieganie w codziennych sprawach ma szansę powrotu do Mistrza.

Bóg będzie mnie nadal prowadził i formował
(...) żałuję, że kończy się szkoła, która była dla mnie pomocą we własnych zmaganiach. Patrzę jednak w przyszłość z nadzieją. (...)

Szkoła – Boża odpowiedź na moje obawy
Dzięki składam Bożej Opatrzności za dar dwóch lat, (...) Bóg poprzez tę szkołę przypomniał mi, że jest ze mną i nigdy ze mnie nie zrezygnuje i nie opuści.

Jezus modli się za mnie, abym nie stracił wiary
(...) Teraz, gdy Szkoła się kończy, wiem, że to wszystko, co jest we mnie, to bezcenny skarb możliwości, umiejętności, które trzeba odkrywać, rozwijać. (...)

Od chodzenia „przed Jezusem” do pójścia „za Nim”
Bogu niech będą dzięki za ten dwuletni czas łaski! Przez decyzję przełożonych  – choć początkowo niezbyt chętnie z mojej strony – Bóg pozwolił mi spotkać Go inaczej...

Miłość odnawia tego, który słucha i usłucha Pana
„Miłość odnawia tego, który słucha Pana, albo raczej jest Mu posłuszny”. Słowa te wypowiedział św. Augustyn. Myślę, że to zdanie stanowi syntezę drogi Piotra.

Dziękuję za „zarażenie” mnie Słowem Bożym
Największe wrażenie zrobiło na mnie to co wydawałoby się, że jest (i powinno być) normalnością w życiu księdza. Jest to modlitwa Słowem Bożym.

Piotra i moja relacja z Jezusem stawała się coraz głębsza
Doświadczenie słuchania Słowa było dla mnie integralnym elementem Szkoły. Stanowiło pewną całość razem z wykładami, a zwłaszcza z warsztatami.

„Być z Nim” - drogą do uzdrowienia
W czasie jednych z wprowadzeń do lectio utkwiły mi słowa, że Słowo Boże może pozbierać rozbite kawałki mojego życia w jedną całość. (...)

„Słowo – klucz”
(...), jak trzeba czytać Słowo Boże. Odkryłem, że dostrzeżenie szczegółów ubogaca i otwiera, – korzystając z obrazowego porównania – „czyni zdjęcie kolorowym” (...).

poprzednie [1] [2] [3] [4]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl