O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  uczestniczki Szkoły Formatorek
Pan pozwolił mi odkryć i poznać Swoją miłość do mnie - bezwarunkową, uprzedzającą.

Teraz wiem, że nie trzeba sobie zasługiwać, "zarabiać" na miłość Boga, bo On kocha mnie bezinteresownie

Teraz widzę, że było to zrządzenie Opatrzności Bożej

Zgoda na ciągłe zmaganie się ze sobą, zgoda na to, co niesie ze sobą życie i wiara, że mój los właśnie taki jaki jest, jest błogosławiony przez Boga

W codziennym życiu inaczej patrzę na wspólnotę sióstr i z większą troską podchodzę do problemów pojawiających się w naszym Zgromadzeniu

Klęcząc w obliczu Boga, Dawcy wszystkiego co piękne, uświadamiam sobie dar i zasięg łaski dwuletniej Szkoły dla formatorek, w której uczestniczyłam. Inaczej mojego pobytu w CFD nie mogę nazwać, jak ła

Na początku przyjęłam propozycję podjęcia nauki z posłuszeństwa i bez przekonania

Uczyłam się w niej wszystkiego: wykłady wzbogacały mnie intelektualnie, warsztaty uczyły jak swobodnie, szczerze i w prostocie wyrażać swoje uczucia, a codzienna adoracja rano i wieczorem, jak też dzi

Moja "przygoda" w dwuletniej Szkole Formatorek Zakonnych...

Czuję, że zostało zasiane w moim sercu ziarno Słowa Bożego i jakże bardzo pragnę, by ono wzrastało przez codzienne rozważanie, smakowanie i kontemplowanie

[1] [2] [3]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl