O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  uczestnicy ćwiczeń ignacjańskich
„Ten kraj niegdyś spustoszony, stał się jak ogród Edenu”
Nigdy nie odbyłem tak bliskiej rozmowy z Panem. Nigdy nie byłem tak poruszony Jego dobrocią. Pokój serca, jakiego zaznałem po spowiedzi, nie da się porównać z niczym.

Taka pustynia raz w roku to dar niebios
(...) To cudowne miejsce przepełnione modlitwą tylu ludzi. Najbardziej urzeka mnie CISZA. (...). Dla mnie, taka pustynia raz w roku, to DAR NIEBIOS.

Świadectwo: bajka o ślimaku, co nie był ślimakiem
(...) Gdy przygotowywałem się do końcowego spotkania polegającego na dzieleniu się w grupach owocami rekolekcji, przyszedł mi do głowy pomysł opowiedzenia zebranym moich doświadczeń w formie bajki o ślimaku. (...)

„Zmodyfikowane” zachowania wpływają na scalanie mojej rodziny
(...) Moja teraźniejszość, to szalona kręcioła (jak większość dorosłych jestem zniewolony pracą, obowiązkami, powinnościami, ograniczeniami, fizyczną i mentalną niemożnością większych zmian, ot chociażby miejsca pracy), która wiruje coraz szybciej (...)

Robiłam tylko jedną medytację dziennie
Centrum Formacji Duchowej w moim życiu? Ma prawie tyle samo lat, co moje uporczywe chorowanie, rozpoczęte w 1996 roku pęknięciem naczyniaka w mózgu, operacjami i całym szeregiem komplikacji, które trwają do dzisiaj. Stało się duchowym domem, ...

Chodź ze Mną, a zobaczysz jeszcze więcej niż to...
Bogu ogromne dzięki, że dane mi było po raz kolejny uczestniczyć w ćwiczeniach ignacjańskich. Tym razem był to trzeci tydzień. (...)

„Wzmocnij mnie, Panie, duchem ochoczym”
Długo przed rekolekcjami modliłam się o dobre owoce przeżywanego czasu. Nieustannie powtarzałam słowa Psalmu 51: „…wzmocnij mnie, Panie, duchem ochoczym...".

Bóg zadziwia mnie żarliwością spotkania
(...) dotknęły mnie słowa o hojności i wielkoduszności względem Boga. Bardzo zadziwiłam się tym, że taka postawa powinna mi towarzyszyć w drodze duchowej (...)

„A na miejscu gdzie Go ukrzyżowano był ogród….” (J 19, 41)
przed oczyma pozostał mi grób z pochowanym ciałem Jezusa (...) wchodzę w codzienność z przedziwnym doświadczeniem ciszy Wielkiej Soboty. Z zadumą i powagą.

Wiem, kogo ucieszy szczęśliwa rodzina
Na moje rekolekcje - Ćwiczenia Ignacjańskie jechałem z ufnością, że Bóg wzmocni moją wiarę i podpowie, jak lepiej porozumiewać się z ludźmi. ...

poprzednie [1] [2] [3] [4]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl