O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Formacja Duchownych i Konsekrowanych
Konsekrowani i posłani. Ewangelizacja na nasze czasy 19-21 października 2021
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH. Od dnia zmartwychwstania Chrystusa żyjemy w czasach ostatecznych. Każdy dzień do owego ostatniego, w którym przyjdzie Jezus po raz drugi, jest bezcennym czasem dla głoszenia Ewangelii, którą jest On sam, i świadczenia o Nim życiem ewangelicznym. Świat pilnie potrzebuje gorliwych ewangelizatorów. Wiele areopagów pozostaje nadal pustych. Uczestnicy będą prowadzeni do samego źródła ewangelizacji – do Biblii. Sesja składa się z sześciu spotkań z ewangelizatorami, konsekrowanymi i posłanymi przez Boga, którzy w Starym i Nowym Testamencie uczą nas żarliwości i pasji w głoszeniu Słowa; przeznaczona jest dla osób konsekrowanych oraz liderów Szkół Nowej Ewangelizacji.
PROWADZI: ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 2 stycznia 2021 –

Rozeznawanie w procesie dojrzewania wychowanka 24-26 lutego 2021
SESJA DLA WYCHOWAWCÓW SEMINARYJNYCH I ZAKONNYCH: REKTORÓW, OJCÓW DUCHOWNYCH I PREFEKTÓW, MISTRZÓW NOWICJATU I POSTULATU. Rozeznawanie w procesie formacji wychowanka dokonuje się nade wszystko, opierając się na duchowej wrażliwości formatora, jego wsłuchiwaniu się w natchnienia Ducha. Ważne jest, aby uchwycić najpierw faktyczny stan dojrzałości wychowanka, aby następnie pomóc mu wzrastać we wszystkich wymiarach jego życia: ludzkim, psychicznym, moralnym i duchowym. Formacja seminarzysty ma zmierzać do tego, aby ostatecznie on sam podjął twórczą odpowiedzialność za własne życie, relacje z Bogiem i ludźmi, i aby nauczył się wybierać to, co służy wzrastaniu w powołaniu. Dlatego niezbędne jest w formacji towarzyszenie indywidualne, zwłaszcza kierownictwo duchowe, połączone z towarzyszeniem wspólnotowym, z ewangelicznym życiem wspólnoty seminaryjnej, z adekwatnym wyborem dróg i środków formacji oraz z etapowymi weryfikacjami i kanonicznymi skrutyniami.
PROWADZI: abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista; Amedeo Cencini FdCC – ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista; bp Damian Bryl i członkowie Zespołu ds. wprowadzenia Ratio pro Polonia.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 3 września 2020 –

Wybierz życie! Dni pustyni z Timothym Radcliffe’em OP 19-21 lutego 2021
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH. Ojciec Timothy będzie zgłębiał z uczestnikami prawdę, w jaki sposób wszystko w naszej wierze jest zaproszeniem do pełnego życia. „Przyszedłem, aby mieli życie i mieli je obficie” (J 10, 10). Tylko takie zaproszenie do życia może poruszyć do głębi wyobraźnię naszych współczesnych.
PROWADZI: Timothy Radcliffe OP – dominikanin, wieloletni profesor Nowego Testamentu na Uniwersytecie Londyńskim. W latach 1992-2001 przełożony generalny Zakonu Kaznodziejskiego.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 3 września 2020 –

Jak towarzyszyć osobom w kryzysie? 27-29 października 2020
SESJA DLA PRZEŁOŻONYCH, FORMATORÓW I FORMATOREK. Na drogę towarzyszenia osobom w kryzysie warto wziąć ze sobą dwa słowa klucze: kryzys i wzrost. Pierwsze chroni nas przed zaklinaniem rzeczywistości, a drugie przed smutnym regresem. Towarzyszenie osobom w kryzysie jest wyzwaniem do odbycia wspólnej wyboistej i krętej drogi, prowadzącej do rozwiązania kryzysu. Podjęcie roli towarzyszenia wymaga nie tylko gorliwości i wielkoduszności, ale także umiejętności radzenia sobie z obciążeniami, które się na tej drodze pojawiają. Krótko mówiąc: w trakcie sesji skupimy naszą uwagę na osobie będącej w stanie kryzysu i na osobie towarzyszącej, czyli świadczącej stosowną pomoc.
PROWADZI: Bogusław Szpakowski SAC – kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, wykładowca etyki, formator w Szkole Wychowawców WSD przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.
– możliwość przesyłania zgłoszeń na sesję - od 2 stycznia 2020 –

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl