Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Język polskiJęzyk polski
pin ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków
clock

Sekretariat czynny:
9:00 -12:00 | 14:00 -17:30 | 18:00 -19:00

pinclockphonemailmail

ul. św Jacka 16, 30-364 Kraków

Sekretariat: 9:00 -12:00 | 14:30 -17:30 | 18:00 -19:00

Strona główna

 

up-arrow

Twoje Słowo daje mi życie. Sesja jubileuszowa z okazji 25-lecia CFD

9 - 13.11.2022 r.

Pięciodniowa sesja jubileuszowa rozpocznie się uroczystą intronizacją Księgi Pisma Świętego w nowo powstałym Domu Słowa. Konferencje i modlitwa Słowem będą skupione wokół biblijnego motta: "Twoje Słowo daje mi życie" (Ps 119, 50). Prowadzący zaproszą uczestników do rozważań nad życiodajną, sprawczą mocą Słowa, które wyprowadza z chaosu, porządkuje, wszystko czyni piękne. Rozważania będą zmierzały do spotkania z jedynym Słowem Ojca, które przyjęło nasze ciało, Jezusem Chrystusem - najpiękniejszym z synów ludzkich. Będziemy zgłębiali tajemnicę Kościoła, który w Duchu czyta Słowo i zmaga się ze Słowem. Podążając drogą lectio divina, wejdziemy w czas ciszy i pustyni, aby uczyć się życia w rytmie Słowa, które budzi w Kościele nową jakość życia i prowadzi do nowej ewangelizacji.

Prowadzą:
kard. Gianfranco Ravasi - przewodniczący Papieskiej Rady Kultury;
abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista;
ks. Waldemar Chrostowski - profesor Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW w Warszawie;
Marko Ivan Rupnik SJ - dyrektor Centrum Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik;
Amedeo Cencini FdCC - kanosjanin, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista;
Innocenzo Gargano OSB Cam - kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowylectio divina;
Danuta Piekarz - wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

UWAGA!
Uwaga! Przyjęcia na sesję jubileuszową dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzy- stające z posiłków i noclegów - zadatek 300 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł. W przypadku rezygnacji z sesji zadatek nie jest zwracany.

 

PROGRAM:

Dzień I: 9 listopada (środa)

Słowo stało się „księgą” (VD 18) - prowadzi: kard. Gianfranco Ravasi

- Intronizacja Pisma Świętego w nowej auli Domu Słowa
- BIBLIA – TABERNAKULUM SŁOWA BOŻEGO
- BIBLIA – WIELKI KOD KULTUROWY DLA WIERZĄCYCH I NIEWIERZĄCYCH
- Koncert na cześć Księgi Słowa Bożego – Chór Harpa Dei

Dzień II: 10 listopada (czwartek)

„Przez Nie wszystko się stało…” (J 1) - prowadzi: ks. Waldemar Chrostowski

- DABAR. SPRAWCZA MOC SŁOWA
- SŁOWO WYPROWADZA Z CHAOSU I PORZĄDKUJE
- SŁOWO WSZYSTKO CZYNI DOBRE I PIĘKNE

„Widział Bóg, że to co stworzył było bardzo piękne” (por. Rdz 1) - prowadzi: Marko Ivan Rupnik SJ

- OD SŁUCHANIA SŁOWA DO ZACHWYTU NAD RZECZAMI STWORZONYMI
- OD ZACHWYTU NAD RZECZAMI STWORZONYM DO WSPÓŁTWORZENIA ZE SŁOWEM
- „CZYŃCIE SOBIE ZIEMIĘ PODDANĄ…”.  OD ZGŁĘBIANIA SŁOWA DO WYDOBYWANIA PIĘKNA „Z ZIEMI”

Dzień III: 11 listopada (piątek)

„Przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1) - prowadzi: Danuta Piekarz

- „ABY POZNALI CIEBIE…”. POZNAWANIE OJCA W SYNU
- „ABY POZNALI… TEGO, KTÓREGO POSŁAŁEŚ”. POZNAWANIE SYNA W SŁOWIE
 
„Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich” (Ps 45, 3) - prowadzi: Amedeo Cencini FdCC

- SYNOWSKIE UCZUCIA. PIĘKNO SYNA CZŁOWIECZEGO
- WYCHOWYWANI PRZEZ SYNA
- FORMOWANI NA PODOBIEŃSTWO SYNA
 
„Mój dom będzie domem modlitwy” (Łk 19,46) - prowadzi: abp Grzegorz Ryś
rozpoczyna się czas pełnego milczenia

- BÓG CZYTA KOŚCIÓŁ SWOIM SŁOWEM (LECTIO: DZ 1)

Dzień IV: 12 listopada (sobota)

trwa czas pełnego milczenia
Prowadzi: abp Grzegorz Ryś – cd

- SŁOWO ROŚNIE WRAZ Z KOŚCIOŁEM (LECTIO: DZ 10)
- KOŚCIÓŁ ZMAGA SIĘ SŁOWEM (LECTIO: DZ 5)
 
Prowadzi: Innocenzo Gargano OSB Cam

- OD SŁUCHANIA SŁOWA DO ŁAMANIA CHLEBA. EMAUS.  (LECTIO: ŁK 24, 13-35)
- OD STOŁU SŁOWA DO „OBSŁUGI STOŁÓW” (LECTIO: DZ 6, 1-7)
 - MARYJA - IKONA LECTIO DIVINA (LECTIO: Łk 1-2)

Dzień V: 13 listopada (niedziela)

kończy się czas pełnego milczenia

„Idźcie i czyńcie uczniów” (Mt 28, 19) - prowadzi: Krzysztof Wons SDS

- ROZMOWA – ŚWIADECTWO: MOJA HISTORIA MIŁOŚCI DO BIBLII z o. Innocenzo Gargano rozmawia ks. Krzysztof Wons SDS
- TOŻSAMOŚĆ: DOM SŁOWA. CFD KU PRZYSZŁOŚCI
- PYTANIA – ODPOWIEDZI
 
W programie codziennie:
- EUCHARYSTIA Z HOMILIĄ
- MODLITWA OSOBISTA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
- OPRAWA MUZYCZNA i ŚPIEW PODCZAS LITURGII – CHÓR HARPA DEI

Brak miejsc z zakwaterowaniem w naszym domu. Istnieje możliwość zapisania się na to spotkanie tylko jako osoba dochodząca.
Wyślij zgłoszenie