O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym ...


Polecane pozycje pomocne
w praktyce modlitwy Słowem Bożym

 

1. Książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS z serii „Szkoła Modlitwy Słowem Bożym”

 • Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
   
 • Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
   
 • Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego
   
 • Więź z Jezusem i kontemplacja ewangeliczna
   
 • Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego
   
 • Wieczorne rozmowy z Jezusem w świetle Słowa Bożego
   
 • Życie duchowe i codzienność. Marta, Maria i... ja.
  Lectio divina do Łk 10, 38-42
   
 • Kain i Abel są w nas. Życie duchowe i relacje.
  Lectio divina do Rdz 4, 1-17
   
 • Sens życia. Powołanie i wybór.
  Lectio divina do Mk 10,17-22

 

  

2. Wprowadzenia do modlitwy Słowem Bożym na wszystkie dni roku liturgicznego autorstwa ks. Krzysztofa Wonsa SDS

Ks. Krzysztof Wons przygotował serię książek zawierających wprowadzenia do modlitwy Słowem Bożym na wszystkie dni roku liturgicznego: „Modlitwa Ewangelią na każdy dzień”. Proponowane w tej publikacji rozważania mają charakter prostych pytań - impulsów, związanych z Ewangelią czytaną przez Kościół w dany dzień:

 • Modlitwa Ewangelią na każdy dzień.
  Tom I - Okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego
   
 • Modlitwa Ewangelią na każdy dzień.
  Tom II - Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy
   
 • Modlitwa Ewangelią na każdy dzień.
  Tom III - Okres Zwykły (tygodnie I - XVII)
   
 • Modlitwa Ewangelią na każdy dzień.
  Tom IV - Okres Zwykły (tygodnie XVIII - XXXIV)

   

  

3. Publikacje Innocenzo Gargano OSB Cam. - Wydawnictwo Księży Sercanów

 • t. 01: Lectio divina. Wprowadzenie
   
 • t. 02: Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza
   
 • t. 03: Lectio divina do Ewangelii św. Marka
   
 • t. 04: Lectio divina do Ewangelii św. Łukasza (1)
   
 • t. 05: Lectio divina do Ewangelii św. Łukasza (2)
 • t. 06: Lectio divina do Ewangelii św. Jana (1)
   
 • t. 07: Lectio divina do Ewangelii św. Jana (2)
   
 • t. 08: Lectio divina do Ewangelii św. Jana (3)
   
 • t. 09: Lectio divina do Ewangelii Męki Pańskiej (1).
           Męka Pana Jezusa według Marka
   
 • t. 10: Wprowadzenie do Ewangelii Męki Pańskiej (2).
           Męka Pana Jezusa według Jana
   
 • t. 11: Lectio divina do opisów zmartwychwstania
   
 • t. 12: Lectio divina do Dziejów Apostolskich
   
 • t. 13: Lectio divina do Dziejów Apostolskich (2)
   
 • t. 14: Lectio divina do Dziejów Apostolskich (3)
   
 • t. 15: Lectio divina do Listu do Rzymian (1)
   
 • t. 16: Lectio divina do Listu do Rzymian (2)
 

4. Publikacje książkowe innych autorów poświęcone modlitwie Słowem Bożym

 • BENEDYKT XVI,
  Adhortacja apostolska Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła.
    
 • Enzo BIANCHI,
  Przemodlić Słowo. Wprowadzenie w «lectio divina»,
  Kraków 2001 (wyd 2).
   
 • Michael CASEY OCSO,
  Lectio divina. Sztuka świętego czytania,
  Poznań 2006.
   
 • Amadeo CENCINI FdCC,
  Życie w rytmie słowa. Jak pozwolić się kształtować przez Pismo Święte,
  Pelplin 2008.
   
 • Amedeo CENCINI FdCC,
  Słowo Boże i formacja,
  w: Zeszyty Formacji Duchowej nr 31 / 2006.
     
 • Innocenzo GARGANO OSB Cam.,
  Chcemy ujrzeć Jezusa. Lectio do fragmentów Ewangelii św. Marka i Jana 
  Kraków ... 
   
 • Innocenzo GARGANO OSB Cam.,
  Czy jeszcze nie wierzycie? Lectio divina do Ewangelii św. Mateusza
  Kraków ...
   
 • Innocenzo GARGANO OSB Cam.,
  Uważajcie jak słuchacie. Lectio divina do Ewangelii św. Łukasza
  Kraków ...
   
 • Innocenzo GARGANO OSB Cam.,
  Zgłębianie Słowa Bożego w lectio divina,
  Kraków 2003

   
 • Anselm GRÜN OSB,
  Modlitwa chórowa a kontemplacja,
  Kraków 2003 (wyd 2).
   
 • Scott HAHN,
  Moc Słowa Bożego w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa liturgii,
  Kraków 2010.
   
 • ks. Józef KUDASIEWICZ,
  Modlitwa Biblią. Wprowadzenie w lectio divina,
  Kielce 2000.
   
 • Mariano MAGRASSI,
  Biblia i modlitwa. Lectio divina,
  Kraków 2003.
   
 • Włodzimierz ZATORSKI OSB,
  Usłyszeć Słowo. Praktyka «lectio divina»,
  Kraków 1999.
   
 • Lectio divina. Boże czytanie, pr. zbior.,
  Kraków 2002 (wyd. 2).

 

5. Nagrania sesji formacyjnych poświęconych modlitwie Słowem Bożym

 •  Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
  seria: SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
  – Krzysztof Wons SDS 

   
 •  Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
  seria: SZKOŁA MODLITW
  Y SŁOWEM BOŻYM
  – Krzysztof Wons SDS 
   
   Wiara i kryzysy w świetle Słowa Bożego
  seria: SZKOŁA MODLITW
  Y SŁOWEM BOŻYM
  – Krzysztof Wons SDS
   
 •  Grzech i przebaczenie w świetle Słowa Bożego
  seria: SZKOŁA MODLITW
  Y SŁOWEM BOŻYM
  – Krzysztof Wons SDS 
   
 •  Więź z Jezusem i kontemplacja ewangeliczna
  seria: SZKOŁA MODLITW
  Y SŁOWEM BOŻYM
  – Krzysztof Wons SDS 

   
 •  Jak przemodlić Słowo? Wprowadzenie do Lectio Divina
  seria: SZKOŁA MODLITW
  Y SŁOWEM BOŻYM
  – Krzysztof Wons SDS
   
 •  Życie duchowe i codzienność. Marta, Maria i... ja
  seria: SZKOŁA MODLITW
  Y SŁOWEM BOŻYM
  – Krzysztof Wons SDS
   
 •  Życie duchowe i relacje. Kain i Abel i... ja
  seria: SZKOŁA MODLITW
  Y SŁOWEM BOŻYM
  – Krzysztof Wons SDS
   
 •  Życie duchowe i wybory.
  Bogaty człowiek i... ja. Lectio divina do Mk 10, 17-22
  seria: SZKOŁA MODLITW
  Y SŁOWEM BOŻYM
  – Krzysztof Wons SDS
   
 •  Tęsknota za Ojcem. Lectio divina do „Ojcze nasz”
  seria: SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
  – Krzysztof Wons SDS
   
 •  Życie w rytmie Słowa
  Jak pozwolić się kształtować przez Pismo?

  seria: SZKOŁA MODLITW
  Y SŁOWEM BOŻYM
  – Amedeo Cencini FdCC
   
 •  Maryja i Słowo Boże
  seria: SZKOŁA MODLITW
  Y SŁOWEM BOŻYM
  – Joachim Stencel SDS
   
 •  Droga do wewnętrznej ciszy, medytacji i adoracji
  seria: SZKOŁA MODLITW
  Y SŁOWEM BOŻYM
  – M. Jacques de Belsunce
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl