O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziew ...


„I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy”
SZKOŁA WIARY
Kraków,
7-10 czerwca 2012

zapowiedź spotkania

W grudniu 2009 r. ekipy Centrum Badawczego Ezio Aletti z Rzymu i Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów z Krakowa podjęły inicjatywę formacyjną o nazwie „Szkoła Wiary”. Coroczne czterodniowe spotkania są okazją do podjęcia rozważań nad prawdami wyznawanymi w „Credo”. Rozważania są prowadzone w czterech perspektywach: Słowo Boże - dogmat - życie świętych - sztuka sakralna.

Na konieczność nieustannego rozważania i codziennej modlitwy słowami „Credo” uwrażliwił wierzących Benedykt XVI w liście apostolskim „Porta fidei” ogłaszającym „Rok Wiary” (11 X 2012 - 24 XI 2013): „Nie przypadkiem w pierwszych wiekach chrześcijanie musieli uczyć się Credo na pamięć. Było ono ich codzienną modlitwą, aby nie zapominali o zobowiązaniu przyjętym wraz z chrztem”. Kontynuując tę myśl Następca św. Piotra przywołał słowa św. Augustyna z homilii na temat Składu Apostolskiego: „Otrzymaliście więc i powtarzaliście to, co wiernie powinniście naśladować, co w duszy i sercu zawsze powinniście zachowywać, co powinniście na łożach waszych odmawiać, o czym myślicie na placach i miejscach publicznych, o czym także i podczas posiłków waszych nie zapominajcie, strzeżcie tego w sercu, chociaż ciało zasypia”.

W ramach Szkoły Wiary odbyły się dotychczas w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na Zakrzówku trzy spotkania: „Wierzę … Co to znaczy? ” (4-6 XII 2009), „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela” (3-6 VI 2010), „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba” (23-26 VI 2011). Na cztery miesiące przez inauguracją w całym Kościele „Roku Wiary” odbędzie w krakowskim domu formacyjnym salwatorianów kolejne spotkanie Szkoły Wiary, którego uczestnicy w refleksji i na modlitwie zgłębiać będą słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”.

Prowadzący przybliżą proces kształtowania się i treść dogmatu o Matce Boga. Rozważając wydarzenie Wcielenia z perspektywy trynitarnej (M. Tenace) spróbują ukazać prawdę o Bogu i człowieku, jaka zostaje nam objawiona, gdy „Bóg stał się człowiekiem” (M. Campatelli). Kontemplując Maryję, czczoną w liturgii Kościeła jako „zawsze Dziewicę”, która za sprawą Ducha Świętego stała się Matką, uczestnicy będą przyglądać się tajemnicy Kościoła, który „także słusznie nazywany jest matką i dziewicą”, rodzi bowiem dziewiczo swoje dzieci (M.I. Rupnik SJ). Spotkanie będzie również okazją do przyjrzenia się, w jaki sposób tajemnica Wcielenia i zbawienia jest wyrażana w ikonografii i sztuce sakralnej (N. Govekar). Przewidziane są spotkania, w czasie których prowadzący z rzymskiego Centro Aletti, odpowiedzą na pytania uczestników.

Spotkania Szkoły Wiary przeżywane są w klimacie pustyni, ciszy i medytacji. Wszystkie treści uczestnicy będą mogli podjąć w osobistej modlitwie. Pomocą w tym będą wprowadzenia do modlitwy w dynamice lectio divina. Duszpasterze krakowskiego CFD zaproponują modlitwę Słowem Bożym na kanwie wydarzeń zwiastowania Pańskiego: Łk 1, 26-38 (J. Stencel SDS), narodzenia Jezusa: Mt 2, 1-11 (P. Szyrszeń SDS) oraz modlitewnego oczekiwania apostołów wraz z Maryją na zesłanie Ducha Świętego: Dz 1, 12-14 (K. Wons SDS). Tradycyjnie, w czasie spotkania, będzie też okazja skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

 

prowadzący tegoroczne spotkanie


 • Maria Campatelli, Nataša Govekar,
  Marko Ivan Rupnik SJ i Michelina Tenace
  z Centrum Badawczego “Ezio Aletti” w Rzymie

 • Ryszard Stankiewicz SDS, Joachim Stencel SDS,
  Piotr Szyrszeń SDS, Krzysztof Wons SDS
  z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

 

program pierwszego dnia spotkania

czwartek, 7 czerwca 2012
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

15.30 - Wprowadzające w sesję (K. Wons SDS)
16.00 - EUCHARYSTIA (homilia: M.I. Rupnik SJ)
17.15 - Konferencja I: Dogmat o Matce Boga (M. Tenace)
18.15 - Kolacja
19.15 - Konferencja II: Tajemnica Wcielenia w ikonografii maryjnej (N. Govekar)

Wprowadzenie do lectio divina Łk 1, 26-38 (J. Stencel SDS)

Prosimy o punktualne przybycie (ważna jest odbecność od początku spotkania). Po drugiej konferencji i wprowadzeniu do modlitwy Słowem rozpocznie się czas milczenia. Uczestnicy będą mieli możliwość modlitwy osobistej przed Najświętszym Sakramentem i uczczenia Boga obecnego wśród nas w Tajemnicy Eucharystii. W trakcie spotkania nie przewidujemy udziału w procesji eucharystycznej.

W godzinach przedpołudniowych odbędzie się tradycyjna procesja Bożego Ciała w Krakowie ze Wzgórza Wawelskiego na Rynek Główny. Procesja rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą św. sprawowaną na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską, po czym przejdzie drogą królewską na Krakowski Rynek, zatrzymując się przy czterech ołtarzach zbudowanych obok kościołów: św. Idziego, św. św. Apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha i przy Bazylice Mariackiej, gdzie po zakończeniu procesji zostanie odprawiona Msza św., zwłaszcza dla tych, którzy nie mogli w Niej uczestniczyć w Katedrze (więcej informacji tutaj).

Istnieje możliwość - po uprzednim zgłoszeniu - noclegu w naszym domu; więcej informacji można uzyskać w recepcji CFD.

========================================

SZKOŁA WIARY
dotychczasowe spotkania

 • Wierzę… Co to znaczy? 4-6 XII 2009
  M.I. Rupnik SJ i N. Govekar

  relacja.
  homilie.
 • „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela” 3-6 VI 2010
  M.I. Rupnik SJ, M. Campatelli, N. Govekar i K. Wons SDS
  zapowiedź.
  relacja.
  homilie.
 • „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba” 23-26 VI 2011
  M.I. Rupnik SJ, N. Govekar i M. Tenace,
  K. Wons SDS, R. Stankiewicz SDS, J. Stencel SDS i P. Szyrszeń SDS

  zapowiedź.
  relacja.
  homilie.

SZKOŁA WIARY
nagrania z
dotychczasowych spotkań

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl