O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Wiara rodzi się ze słuchania 11-13 października 2013


Wiara rodzi się ze słuchania
Szkoła Biblijna
11-13 października 2013
 

 

Kończący się Rok Wiary jest okazją, aby w klimacie pustyni i medytacji zapytać o kondycję własnej wiary i zaczerpnąć ze Słowa natchnienie do jej ożywienia.

W dniach 11-13 października 2013 r. odbyła się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie sesja formacyjna „Wiara rodzi się ze słuchania”. Spotkanie prowadził Raniero Cantalamessa OFMCap., który od 33 lat jest kaznodzieją Domu Papieskiego (mianowany 23 czerwca 1980 r. przez bł. Jana Pawła II, potwierdzony 29 października 2005 r. przez Benedykta XVI, a 18 lipca 2013 r. przez papieża Franciszka, o czym niedawno poinformowano na www.ofmcap.org).

Rekolekcjonista pomagał uchwycić ścisły związek między wiarą i słuchaniem Słowa, zapraszając do pogłębionej medytacji Listu św. Pawła do Rzymian. Apostoł Narodów redagując go napisał, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). W świecie, w którym panuje hałas i chaos, bardzo potrzebujemy przestrzeni, aby w ciszy nastawić serce na słuchanie Słowa Bożego.

Ojciec Cantalamessa gościł w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów po raz drugi. W czasie II Dni Duchowości Biblijnej „Słowo Boże i Duch Święty” w listopadzie 2005 r. podjął rozważania na temat „Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie”. >>>. Konferencje zostały utrwalone w formie nagrań oraz wydane drukiem w Zeszytach Formacji Duchowej (nr 32).

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl