O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jak pomagać w słuchaniu Słowa? Szkoła lectio divina dla prowa ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

SZKOŁA LECTIO DIVINA
dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach

Jak pomagać w słuchaniu Słowa?

11-13 listopada 2013

PROGRAM SPOTKANIA >>>.
INFO I ZDJĘCIA
>>>.
HOMILIE
>>>.
NAGRANIA
>>>.

- zapowiedź -

 

W dniach 13-15 listopada 2013 r. odbędzie się sesja formacyjna dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach lectio divina. Spotkanie, które odbędzie się po raz pierwszy, zatytułowane „Jak pomagać w słuchaniu Słowa?ˮ, poprowadzą duszpasterze Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji, rekolekcji lectio divina, korzystając z intuicji śp. kard. Carlo M. Martini, który w czterech Ewangeliach dostrzegał cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego. Po kilkunastu latach doświadczenia CFD proponuje projekt ewangelizacyjny, który przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem, opartych na czteroletnim programie dojrzewania w wierze osób wszystkich stanów życia i powołań w Kościele.

Eucharystii w pierwszy dzień sesji, we środę, 13 listopada br., będzie przewodniczyć bp Grzegorz Ryś, który przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji KEP ds. Duszpasterstwa i Sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji w archidiecezji krakowskiej.

Spotkanie będzie obejmowało dwa bloki tematyczne: pierwszy - „Centralne miejsce i moc Słowa w rekolekcjachˮ i drugi - „Głosiciel Słowa i warunki głoszenia Słowaˮ. W czasie spotkania przewidziano konferencje i wprowadzenia do modlitwy Słowem, okresy pełnego milczenia, ale również obejrzenie dwuczęściowej rozmowy, jaką Krzysztof Wons SDS przeprowadził z Innocenzo Gargano OSB Cam. „Historia miłości do Słowa. Lekcja czytania Biblii” oraz pracę w grupach.

W sesji wezmą udział rekolekcjoniści i kierownicy duchowi: księża, osoby konsekrowane i świeckie, którzy już kroczą drogą rekolekcji lectio divina oraz pragną się przygotować do posługiwania w rekolekcjach lectio divina z towarzyszeniem indywidualnym. Wiele z tych osób już włącza się w pomoc w spotkaniach rekolekcyjnych organizowanych w domach w Krakowie i Trzebini czy w innych miejscach, jak dom pallotynów w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie >>>, czy Ośrodku Formacji Liturgicznej jadwiżanek w Zawichoście >>>.

 

 
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl