O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Dni Duchowości Biblijnej 7-11 listopada 2012 - 15.lecie CFD - ...


DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
15.lecie Centrum Formacji Duchowej
Kraków, 7-11 listopada 2012

Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła

dzień pierwszy - 7 listopada 2012 r.

 

W Centrum Formacji Duchowej w Krakowie rozpoczęły się Dni Duchowości Biblijnej. Do salwatoriańskiego ośrodka przy św. Jacka 16 na krakowskim Zakrzówku przybyli kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, oraz kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury. W uroczystej koncelebrze Eucharystii inaugurującej pięciodniowe spotkanie wziął udział również ks. Piotr Filas SDS, przełożony polskiej prowincji salwatorianów. Na początku uroczystej liturgii sprawowanej jako dziękczynienie Bogu na dar 15 lat posługi Centrum dyrektor ośrodka przywitał przybyłych dostojników kościelnych. Poniżej zamieszczamy tekst wprowadzenia w liturgię Mszy św. i powitania.

 
na zdjęciu powyżej (od lewej):
kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury;
kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski;
ks. Piotr Filas SDS, przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów.

=== === ===

Wprowadzenie w liturgię Mszy św. koncelebrowaną
przez kard. Stanisława Dziwisza i kard. Gianfranco Ravasi
i słowa powitania na rozpoczęcie Dni Duchowości Biblijnej
7 listopada 2012, godz. 16.00

„Kościół najbardziej jest nie tam, gdzie się organizuje, reformuje, rządzi, tylko w tych, którzy po prostu wierzą” – te słowa Benedykta XVI, pomagają dostrzec w obecnej tu zaledwie cząstce Kościoła Powszechnego, rzeczywisty skarb. Są nim ludzie wiary. Ta kaplica, nieduża, skromna w swej architekturze, kryje w sobie skarbiec niepoliczonych godzin modlitw szeptanych tutaj od 15 lat, dniami i nocami, przez dziesiątki tysięcy ludzi, którzy, z Biblią w rękach słuchają Boga i szukają dla siebie domu w Kościele.

W Roku Wiary gromadzimy się na Eucharystii, aby dziękować Bogu za każdą osobę, która pijąc ze źródła Słowa i Sakramentów, przeżyła w tym miejscu swoje nawrócenie, odzyskała sens życia, wiarę i powołanie, rozpaliła się miłością do Boga. Chcemy dziękować za każdy dzień, w którym, za sprawą Ducha Pięćdziesiątnicy, zapachniało w tym domu zielonymi świętami - nową wiosną Kościoła.

Eminencjo Księże Kardynale Gianfranco, witamy Cię w domu. Radośniej i cieplej nam przy ołtarzu razem z Tobą. Jak sam niejednokrotnie wyznałeś, kochasz to miejsce i odczuwasz silnie wspomnienia i więzi przyjaźni z nami, których serca osobiście formowałeś, ucząc nas czytać i medytować Psalmy, Pieśń nad Pieśniami, Koheleta, Hioba. Witamy Cię nie tylko jako dostojnego Gościa z Watykanu, ale także jako Przyjaciela naszego domu. Proś za nami dobrego Boga, abyśmy, jak za chwilę usłyszymy w czytaniach liturgicznych, trzymali się mocno Słowa Życia (Flp 2, 16), i aby nie zabrakło nam sił na wykończenie rozpoczętej budowli naszej wiary (Łk 14, 28).

Eminencjo, Księże Kardynale Stanisławie, Ojcze krakowskiego Kościoła, pozdrawiamy Cię gorąco i dziękujemy, że jesteś dzisiaj ze swoimi duchowymi dziećmi, które zbiegły się tutaj z różnych zakątków Polski i spoza jej granic. W Twojej obecności czujemy się bardziej u siebie, rodzinnie, zadomowieni w Kościele. Chcę zaświadczyć, Ojcze, że tutaj, niemal pod twoimi oknami, w stolicy biskupiej bł. Jana Pawła II, w Centrum Formacji Duchowej u salwatorianów, formują się i modlą duchowni, konsekrowani, świeccy, mocno przywiązani do Kościoła, rozmiłowani w Słowie i w Eucharystii, kochający swoich pasterzy.

Księże Prowincjale i Superiorze Piotrze, witamy Cię wśród nas i prosimy, abyś jako przełożony zakonny, razem z salwatorianami i salwatoriankami z Centrum, modlił się tym samym pragnieniem, którym pałało serce naszego założyciela, o. Jordana, abyśmy nie spoczęli dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który jeszcze nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, i aby także z tego domu popłynął na Polskę i świat strumień nowej ewangelizacji, aby coraz więcej ludzi wyznawało z wiarą słowa, które wybrzmią dzisiaj w Liturgii: „Pan jest moim światłem i zbawieniem moim”. (Ps 27, 1).

Eminencjo, Księże Kardynale Stanisławie, prowadź nas w tej eucharystycznej modlitwie i umocnij swoim pasterskim słowem.

ks. Krzysztof Wons SDS
dyrektor CFD

=== === ===

Mszy świętej sprawowanej o godz. 16.00 przewodniczył ordynariusz archidiecezji krakowskiej, kard. Stanisław Dziwisz, który wygłosił również homilię. Pełny tekst homilii jest dostępny tutaj. Na zakończenie Eucharystii prowincjał salwatorianów podziękował ks. Krzysztofowi Wonsowi SDS i zaangażowanym w dzieło Centrum Formacji Duchowej.

=== === ===

Pierwsza część jubileuszowego spotkania zatytułowana jest „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania w wierze pierwotnego Kościoła”. Prowadzi ją przybyły z Rzymu kard. Gianfranco Ravasi, który w przeszłości trzykrotnie prowadził sesje w salwatoriańskim domu formacyjnym w Krakowie. W czasie spotkań w ramach Szkoły Biblijnej wyjaśniał wówczas tajniki psalmów i ksiąg mądrościowych. Tematy tych spotkań brzmiały: "Modlitwa życiem w Psalmach" (9-11 maja 2003), "Hiob i Kohelet. 'Niepokojące' Księgi" (12-14 listopada 2004) oraz "'Kiedy Bóg mówi językiem zakochanych'. Księga Pieśni nad Pieśniami" (10-12 listopada 2006). W pierwszych dwóch konferencjach w trakcie tegorocznego spotkania przedstawił główne linie pierwszych dwóch Ewangelii: według św. Marka i św. Mateusza.

=== === ===

Ostatnim wspólnym punktem pierwszego dnia spotkania było wprowadzenie do modlitwy Słowem zaczęrpniętym z Ewangelii wg św. Łukasza - Łk 7, 1-10, które dawał ks. Piotr Szyrszeń SDS - jeden z czterech duszpasterzy krakowskiego CFD. Wieczorem uczestnicy spotkania mieli okazję do osobistej modlitwy w ciszy przez Najświętszym Sakramentem. Adoracja trwała do godz. 22.00.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl