O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Dni Duchowości Biblijnej 7-11 listopada 2012 - 15.lecie CFD - ...


DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
15.lecie Centrum Formacji Duchowej
Kraków, 7-11 listopada 2012

Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła

dzień drugi - 8 listopada 2012 r.

 

W czwartkowe przedpołudnie miała swój dalszy ciąg pierwsza część jubileuszowego spotkania poświęcona tematowi „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania w wierze pierwotnego Kościoła”. Kard. Gianfranco Ravasi, który dzień wcześniej przedstawił główne linie pierwszych dwóch Ewangelii: według św. Marka i św. Mateusza, zatrzymał się w kolejnych dwóch konferencjach na głównych wątkach Ewangelii wg św. Łukasza oraz św. Jana.

Wybitny włoski biblista odpowiadał również na pytania uczestników, m.in.: w jaki sposób przekazać Ewangelię i jej zbawcze przesłanie ludziom młodym? czy katecheza szkolna, trwająca 45 minut, jest właściwym miejscem do przekazywania dzieciom i młodzieży kerygmatu? dlaczego należy wiele wiedzieć, aby Słowo wprowadziło nas w głębię siebie, jeśli Chrystus mówi o prostaczkach, którym dano zrozumienie słowa, czym jest rozum w procesie lectio divina wobec serca, które poznaje Słowo Boże? co oznacza, że królestwo Boże jest w nas? czy Kazanie na Górze można nazwać najważniejszym punktem Ewangelii, skoro w każdym zdaniu Pisma Świętego znajdują się cenne wskazówki polecenia i nauki Jezusa? jak odczytać sugestię św. Łukasza o pokrewieństwie Maryi ze św. Elżbietą z rodu Aarona, z pokolenia Lewitów, czy św. Łukasz odnosi się tu do jakichś probostw o dwóch pomazańcach (obietnice złożone Pinchasowi i Dawidowi)? czy zdaniem ks. kardynała można powiedzieć, że Nowy Testament jest księgą o najwyższej i najgłębszej miłości?

Treści konferencji i odpowiedzi udzielonych przez kard. Gianfranco Ravasi są dostępne w formie nagrań >>>.

=== === ===

 

Na zakończenie swojego pobytu w naszym domu formacyjnym ks. kard. Gianfranco Ravasi przewodniczył Mszy świętej sprawowanej z formularza Pro Nova Evangelizatione. Wygłosił również homilię, której pełny tekst >>>. oraz streszczenie >>>. udostępniamy na naszej stronie

=== === ===

  

 === === ===

W czwartkowe popołudnie rozpoczęła się druga część Dni Duchowości Biblijnej zatytułowana „Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła”. Pierwsze konferencje tej część spotkania poświęcone były tematowi głodu Słowa Bożego w Kościele i świecie.

Ten temat podjął ks. prof. Waldemar Chrostowski, który jest kierownikiem Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW w Warszawie, wychodząc od słów z księgi proroka Amosa: „Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana Boga - gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich… ” (Am 8, 11). Podobnie, jak to miało miejsce przedpołudniem, ks. Waldemar Chrostowski odpowiadał na pytania, które zrodziły się w słuchaczach jego konferencji.

=== === ===

O godz. 19.15 uczestniczy jubileuszowego spotkania w Centrum Formacji Duchowej obejrzeli wspólnie film „Biblio, Ojczyzno moja...”. Była to premiera filmu ewangelizacyjnego, przygotowanego z myślą, by zachęcić do modlitewnego czytania Biblii i by rozkochać w Słowie, którego nie zastąpi żadne inne słowo. W filmie wykorzystano wypowiedzi osób, które prowadziły spotkania formacyjne w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, m.in: Raniero Cantalamessa OFMCap, Amedeo Cencini FdCC, Bruna Costacurta, bp Edward Dajczak, Innocenzo Gargano OSBCam, Natasa Govekar, ks. Krzysztof Grzywocz, Mieczysław Kożuch SJ, abp Piero Marini, Danuta Piekarz, Piotr Stawarz, Marko Ivan Rupnik SJ, kard. Gianfranco Ravasi, Krzysztof Wons SDS i inni duszpasterze krakowskiego CFD. Bogactwem filmu są również wypowiedzi-świadectwa uczestników rekolekcji i sesji formacyjnych.

=== === ===

Ostatnim wspólnym punktem drugiego dnia spotkania było wprowadzenie do modlitwy Słowem zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich - Dz 2, 42-47:

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia”.

Wprowadzenie dawał ks. Krzysztof Wons SDS - dyrektor naszego domu, doświadczony kierownik duchowy i rekolekcjonista. Wieczorem uczestnicy spotkania mieli okazję do osobistej modlitwy w ciszy przez Najświętszym Sakramentem. Adoracja trwała do godz. 22.00.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl