O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  XI DDB: Biblia - Księga nadziei 8-11 listopada 2014


XI DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
Biblia - Księga nadziei
8-11 listopada 2014

 

 HOMILIE <<<.
NAGRANIA
<<<.

W dniach 8-11 listopada 2014 r. odbyły się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie Dni Duchowości Biblijnej. Jedenaste tego rodzaju czterodniowe spotkanie poświęcone tematowi „Biblia - Księga nadziei” prowadzili: Krzysztof Wons SDS, Stanisław Witkowski MS oraz ks. André Wénin (Belgia). W spotkaniu uczestniczyło 100 osób.

 

XI DDB - część pierwsza

Jezus – nasza nadzieja” - to tytuł pierwszej części spotkania. Ks. Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD w Krakowie, zaproponował uczestnikom refleksję w oparciu o teksty z Ewangelii wg św. Jana: „Ja ciebie też nie potępiam” (lectio: J 8, 1-11) oraz „Wyjdź z grobu…” (lectio: J 11, 1-44).

Warto nadmienić, że w pierwszych dniach listopada 2014 r. nakładem Wydawnictwa SALWATOR ukazały się dwie pozycje książkowe autorstwa ks. Krzysztofa: „Ocalony. Lectio divina z Zacheuszem (Łk 19, 1-10)” oraz „Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Treść - Dynamika - Program”.

   

XI DDB - część druga

W sobotnie przedpołudnie, 9 listopada, gościliśmy ks. Stanisława Witkowskiego MS. To nie pierwsza posługa biblisty ze zgromadzenia saletynów w naszym domu. Przed prawie dziesięciu laty prowadził spotkanie biblijne „Kazanie na Górze: utopia?”; jego owocem są nagrania oraz 36 numer Zeszytów Formacji Duchowej. Ks. Witkowski studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a obecnie wykłada Nowy Testament na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W bieżącym roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy: „«Wielki Babilon» w Janowej Apokalipsie jako kryptonim imperialnego Rzymu oraz wrogiego Bogu świata”.

W konferencjach w czasie XI Dni Duchowości Biblijnej podjął tematy związane z Listem św. Pawła Apostoła do Rzymian. Skomentował wybrane fragmentu tego listu: 1, 16-17; 1, 18-32; 3, 21-26; 6, 1-14; 7, 14-25.

   

XI DDB - część trzecia

W trzeciej części XI Dni Duchowości Biblijnej, 9-11 listopada 2014 r., przeżywanej w klimacie pustyni, ciszy i medytacji, rozważania skupiały się wokół tematu „Psalmy - Księga nadziei”. Tę część prowadził ks. André Wénin z Belgii. Wykłada on Pismo Święte, zwłaszcza Starego Testamentu, na Uniwersytecie Katolickim w Louvain oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Jest autorem książek z teologii biblijnej ST. W naszym krakowskim domu gościmy go po raz pierwszy.


na zdjęciu (od lewej): ks. André Wénin, Danuta Piekarz, Krzysztof Wons SDS

Rozważania, które podjął belgijski biblista, skupiały się wokół wybranych Psalmów: „Wejście w świat psalmów” (Ps 1), „Inny aspekt świata psalmów” (Ps 2), „U końca; powszechne uwielbienie” (Ps 148-150), „Błaganie człowieka zmiażdżonego przez zło” (Ps 22 - cz. I), „Uwielbienie jako wyraz ocalonego życia” (Ps 22 - cz. II).

Psałterz (po hebrajsku: „księga uwielbień”) to księga wyznaczająca drogę, która zaczyna się od konfrontacji ze złem i śmiercią, a prowadzi ku światu, w którym życie okaże się mocniejsze, gdzie wszystko streści się w uwielbieniu Boga, który pokonuje zło i jego sprawców. W tym sensie Psałterz jest prawdziwą księgą nadziei.

W ostatnim dniu spotkania - we wtorek, 11 listopada - ks. André Wénin poprowadził konferencję, w czasie której odpowiedział na pytania uczestników sesji.

---------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do skorzystania z nagrań i publikacji:

  

Dni Duchowości Biblijnej 2004-2013
- NAGRANIA CD/MP3 -

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl