O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Ewangelia wg św. ...


SZKOŁA LECTIO DIVINA
dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach

Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina.
Ewangelia według św. Marka

19-21 listopada 2014

 

HOMILIE >>>.
INFO I ZDJĘCIA >>>.
NAGRANIA >>>.

Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Temu celowi służą spotkania Szkoły Lectio Divina dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach.

W dniach 19-21 listopada 2014 r. w ramach Szkoły Lectio Divina odbędzie się druga z kolei sesja poświęcona towarzyszeniu w rekolekcjach lectio divina tym razem z położeniem szczególnego akcentu na ich pierwszy etap przeżywany w oparciu o Ewangelię według św. Marka.

o. Innocenzo Garganoo. Innocenzo GarganoSpotkanie poprowadzą: Innocenzo Gargano OSB Cam. - włoski kameduła, wybitny patrysta, znawca Ojców Greckich, jeden z najgorliwszych promotorów tradycji lectio divina we współczesnym Kościele oraz Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD w Krakowie, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

W ubiegłorocznej (11-13 listopada 2013) pierwszej sesji Szkoły Lectio Divina zatytułowanej: „Jak pomagać w słuchaniu Słowa?” uczestniczyło ponad 70 osób. Materiały z tego spotkania dostępne są w formie nagrań: „Jak pomagać w słuchaniu Słowa?” (MP3), a konferencje Krzysztofa Wonsa SDS ukazały się również w publikacji: „Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Treść - Dynamika - Program”.

  

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

W ostatnim czasie ukazały się nagrania rekolekcji lectio divina prowadzonych przez Kazimierza Stasiaka SAC: „W Janowej szkole znaków” (MP3) oraz Piotra Szyrszenia SDS: „Pasterz i król ‘według Bożego serca’. Rekolekcje z Dawidem” (MP3).

 

 

 
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl