O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jak pomagać w słuchaniu Słowa? Szkoła lectio divina dla prowa ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

SZKOŁA LECTIO DIVINA
dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach

Jak pomagać w słuchaniu Słowa?

11-13 listopada 2013

ZAPOWIEDŹ SPOTKANIA >>>.
INFO I ZDJĘCIA >>>.
HOMILIE
>>>.
NAGRANIA
>>>.

PROGRAM SPOTKANIA

 

środa, 13 listopada

15.30 – Spotkanie wprowadzające

16.15– EUCHARYSTIA
przewodniczenie i homilia – Bp Grzegorz Ryś

17.30 – Konferencja I: Istota rekolekcji: słuchanie Słowa

18.15 – Kolacja

19.30 – Film: Rozmowa z o. I. Gargano, cz. I:  „Historia miłości do Słowa”

 Wprowadzenie do lectio divina: 1 Tes 1, 1-5; 2, 13

rozpoczyna się czas pełnego milczenia

– modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
(możliwość adoracji do godz. 22.00)

 

czwartek, 14 listopada

7.15 – Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem

8.15 – Śniadanie

9.15 – Konferencja II: Rola prowadzącego rekolekcje: towarzyszenie w słuchaniu Słowa

– modlitwa osobista

11.15 – Konferencja III: Środowisko i dynamika modlitwy w rekolekcjach lectio divina

– modlitwa osobista

kończy się czas pełnego milczenia

12.45 – Obiad

14.00 – Kawa, herbata

14.30 – Konferencja IV: Czteroletni program rekolekcji: cztery Ewangelie

15.30 – Praca w grupach

16.30 – Wspólne podsumowanie pracy w grupach

17.30 – EUCHARYSTIA

18.15 – Kolacja

19.30 – Film: Rozmowa z I. Gargano, cz. II:  „Lekcja czytania Biblii”.

– Wprowadzenie do lectio divina: 1 Tes 2, 1-12

rozpoczyna się czas pełnego milczenia

– modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem
(możliwość adoracji do godz. 22.00)

 

piątek, 15 listopada

7.15 – Medytacja osobista przed Najświętszym Sakramentem

kończy się czas pełnego milczenia

8.15 – Śniadanie

9.00 – Kawa, herbata

9.30 – Konferencja V: Projekt ewangelizacyjny: „Nowa wiosna Kościoła”. Konwersacja

11.30 – EUCHARYSTIA

12.30 – Obiad. Zakończenie sesji

 

Publikacje z okazji 15-lecia CFD

zob. również.:

Dom Słowa. 15. lecie Centrum Formacji Duchowej. Salwatorianie – Kraków/Trzebinia. 1997-2012 - Tekst wystąpienia ks. Krzysztofa Wonsa SDS w czasie jubileuszowego 50. Sympozjum Biblistów Polskich w Warszawie, 19 września 2012 r.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl