O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jak pomagać w słuchaniu Słowa? Szkoła lectio divina dla prowa ...


SZKOŁA LECTIO DIVINA
dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach

Jak pomagać w słuchaniu Słowa?

13-15 listopada 2013

ZAPOWIEDŹ >>>.
PROGRAM >>>.

HOMILIE >>>.
NAGRANIA >>>.

  

W dniach 13-15 listopada 2013 r. odbyła się sesja formacyjna dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach lectio divina. Spotkanie, pierwsze o takim charakterze, poświęcono tematowi „Jak pomagać w słuchaniu Słowa?ˮ; wzięły w nim udział 74 osoby.

Spotkanie rozpoczęło się we środę, 13 listopada br. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś z Krakowa, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa.

 

Uczestnicy wysłuchali czterech konferencji ks. Krzysztofa Wonsa SDS. Dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie podzielił się doświadczeniem kilkunastu lat towarzyszenia osobom w słuchaniu Słowa na drodze lectio divina.

W czasie spotkania przewidziano okresy pełnego milczenia, w których uczestnicy mieli do modlitwy Słowem i osobistej refleksji. Wprowadzenia do lectio w oparciu o wybrane teksty z pierwszego listu św. Pawła do Tesaloniczan dali duszpasterze CFD - ks. Piotr Szyrszeń SDS (1 Tes 1, 1-5; 2, 13) i ks. Joachim Stencel SDS (1 Tes 2, 1-12). Homilie we czwartek i piątek wygłosił ks. Ryszard Stankiewicz SDS.

Pomocą w zrozumieniu centralnego miejsca Słowa Bożego w doświadczeniu rekolekcji oraz w pogłębieniu znajomości dynamiki lectio divina, czyli modlitewnej lektury Pisma Świętego, było obejrzenie filmu - dwuczęściowej rozmowy, jaką ks. Krzysztof Wons SDS przeprowadził z o. Innocenzo Gargano OSB Cam.: „Historia miłości do Słowa. Lekcja czytania Biblii”.

    

W sesji wzięli udział kapłani, osoby konsekrowane i świeckie. Jednym z punktów programu była praca w grupach: uczestnicy podzielili się swoim doświadczeniem modlitwy Słowem w ośrodkach rekolekcji zamkniętych, seminariach duchownych i domach formacji podstawowej, we wspólnotach zakonnych, w duszpasterstwie parafialnym, we wspólnotach świeckich i ruchach.

 
 

   

Zachęcamy do skorzystania z nagrań :

  

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl