O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Ramiona dobrego pasterza. Poruszające świadectwo o bł. Janie ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków
oraz
Studio Katolik

  

Ramiona dobrego pasterza.
Poruszające świadectwo
o bł. Janie Pawle ll
(DVD)

z  abp. Piero Marini
rozmawia ks. Krzysztof Wons SDS

 

abp Piero Marini - przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych (od października 2007 r.),  jeden z najbliższych współpracowników bł. Jana Pawła II oraz długoletni Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych (1987-2007).

W dniach 4-6 marca 2011 roku abp Piero Marini prowadził w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie sesję formacyjną pt. "Jak celebrować Misterium Eucharystii?". Długoletni ceremoniarz papieski podzielił się z uczestnikami doświadczeniem spotkań z bł. Janem Pawłem II. Fragmenty rozmowy, którą udostępniamy zostały wykorzystane w filmie ewangelizacyjnym „Biblio, ojczyzno moja”.

To czwarty film DVD wydany w ramach cyklu „Dziedziniec Mistrzów Duchowych” - rozmów ks. Krzysztofa Wonsa SDS ze znanymi postaciami Kościoła na temat wiary, modlitwy i Słowa Bożego (pierwszym była rozmowa z Innocenzo Gargano OSB Cam., drugim - z kard. Gianfranco Ravasi, trzecim - z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim).

 

--- --- --- --- ---

„Poczułem potrzebę, żeby pożegnać się z nim. Poszedłem, wydaje mi się, że to było w piątek przed jego śmiercią. On umarł w sobotę wieczorem. Około południa w pół do pierwszej wyszedłem na górę i mogłem pozdrowić Papieża, który leżał na łóżku (...) Pamiętam, że jak przyszedłem podniósł oczy i nie mogąc mówić głosem, bo nie mógł mówić, patrzyliśmy sobie w oczy, tylko ja mówiłem. Powiedziałem mu, Ojcze Święty módl się za mnie i módl się za Kościół, bo wiedziałem, że to są takie momenty, jak modlitwa Chrystusa na krzyżu przed śmiercią (...). Oczywiście Papież nie odpowiedział mi, bo nie mógł odpowiedzieć. Trwaliśmy tak w tym milczeniu, które nas ogarniało, ale w komunii. Papież podniósł rękę, chwyciłem go za rękę i tak pozostaliśmy”.

(abp Piero Marini, fragment rozmowy)

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl