O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Głosić żywe Słowo (film DVD) - Raniero Cantalamessa OFMCap.


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków
oraz
Studio Katolik

  

Głosić żywe Słowo
(DVD)

  

z  Raniero Cantalamessą OFMCap.
rozmawia ks. Krzysztof Wons SDS

 

Raniero Cantalamessa OFM Cap. - teolog, znawca Ojców Kościoła, rekolekcjonista. W 1979 r. zrezygnował z pracy profesorskiej na uczelni, żeby całkowicie oddać się głoszeniu Słowa Bożego. Od tego czasu aż do dziś pełni posługę jako kaznodzieja Domu Papieskiego.

W Centrum Formacji Duchowej w Krakowie o. Raniero Cantalamessa prowadził dwie sesje formacyjne: „Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie” (14-16 X 2005 - w czasie II Dni Duchowości Biblijnej) i „Wiara rodzi się ze słuchania” (11-13 X 2013). Rozmowa, którą udostępniamy, została przeprowadzona podczas drugiego pobytu kaznodziei Domu Papieskiego u salwatorianów w Krakowie.

To piąty film DVD wydany w ramach cyklu „Dziedziniec Mistrzów Duchowych” - rozmów ks. Krzysztofa Wonsa SDS ze znanymi postaciami Kościoła na temat wiary, modlitwy i Słowa Bożego (pierwszym była rozmowa z Innocenzo Gargano OSB Cam., drugim - z kard. Gianfranco Ravasi, trzecim - z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, czwartym - z abp. Piero Marini).

 

--- --- --- --- ---

„Słowo i życie. Dla mnie to zestawienie jest zasadnicze. Słowo musi zawsze korespondować z życiem, bo inaczej przejdzie nad głowami (…). Patrząc na moje dotychczasowe życie, kiedy przeszedłem od nauczania do głoszenia, widziałem, jak studium dało mi klucz do wielkich depozytów Kościoła (…). Bo inaczej, jeżeli te skarby pozostają tylko monopolem uczonych, już nie odpowiadają swojemu celowi, bo Ojcowie nie pisali swoich dzieł po to, by karmić studia późniejszych ludzi, ale żeby bu­dować Kościół, karmić wiarę ludu (…).
 
Dlatego, przy niektórych okazjach wołałem: Teolodzy, do głoszenia! Zachęcam was do głoszenia! Św. Paweł był przede wszystkim kaznodzieją, Augustyn był kaznodzieją. Wielcy Ojcowie Kościoła byli kaznodziejami. Teologia, która ogranicza się do pisania książek o książkach, do tego, by cytować autorów i dać się cytować innym  autorom, to dialog pomiędzy głuchymi...
.

(Raniero Cantalamessa OFMCap., fragment rozmowy)

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl