O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Bibel, meine Heimat (film DVD) ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków
oraz
Studio Katolik
 

„Bibel, meine Heimat”
(DVD)

Ein Film über die Bibel und über die Wunder
die sie in den Leser und Leserinnen bewirkt

 

Niemiecka wersja językowa
filmu
„Biblio, ojczyzno moja”

 

Powstała (maj 2014 r.) niemiecka wersja językowa filmu „Biblio, ojczyzno moja” - „Bibel, meine Heimat”. Film ewangelizacyjny o modlitwie Słowem Bożym w dynamice lectio divina przygotowany został z inicjatywy Krzysztofa Wonsa SDS we współpracy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie i salwatoriańskiego Studio Katolik TV (reż. M. Kłos). Wcześniej ukazały się wersje angielska i włoska, a w przygotowaniu są również wersje m.in.: chorwacka, słowacka, litewska.

 

=== === ===

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl