O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Dynamizm życia i szczęścia. Więzienne listy św. Pawła (płyty ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

Dynamizm życia i szczęścia.
Więzienne listy św. Pawła
(płyty CD)

ks. Edward Staniek
patrolog i homileta, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, rekolekcjonista

 

Paweł jest wiarygodnym świadkiem tego, co pisze. Odkąd spotkał Jezusa, przemieniony Jego światłem, nie przestaje głosić z mocą, że tylko On jest źródłem życia i szczęścia. Także wtedy, gdy pisze z więzienia, w jego postawie i słowach wyczuwa się dynamizm życia wypełnionego szczęściem. Uczy, gdzie można odnaleźć szczęście: w wewnętrznej wolności, w miłości ukrytej w posłuszeństwie Bogu Ojcu, w dynamicznej jedności; w Boskiej harmonii wszechświata. Sesja jest zaproszeniem do osobistego zgłębiania dyna­miki życia i szczęścia w świetle listów św. Pawła.

 

Tematy konferencji:

 • Konferencja I:
  Wolność od prawa (Gal).
 • Konferencja II:
  Wieczna przestrzeń wolności (Gal).
 • Konferencja III:
  Kościół to środowisko szczęścia (Ef).
 • Konferencja IV:
  Boże szczęście przez ludzkie nieszczęście (Flp).
 • Konferencja V:
  Szczęście prawem kosmosu (Kol).
 • Konferencja VI:
  Przebaczenie warunkiem szczęścia (Flm).

 

Prowadzący: ks. Edward Staniek - patrolog i homileta, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, rekolekcjonista, twórca krakowskiej szkoły homiletycznej.

Nagrania konferencji dokonano w czasie sesji w ramach Szkoły Biblijnej organizowanej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl