O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  „Il colore dell'amore” - film o sztuce Marko I. R ...


LIPA
Centro Aletti - Roma
   

Il colore dell'amore.
L'arte di Marko Ivan Rupnik
e del suo atelier
(DVD)

Kolor miłości.
Sztuka Marko Ivana Rupnika
i jego atelier
(film z polskimi napisami)

 

Film rozpoczyna się dokumentem. Jesteśmy w lesie w Słowenii, pełnym mogił, które kryją tysiące zmarłych. Słuchamy trzech świadków, a później Marko Ivana Rupnika. Historia związana z tym lasem, której słuchał jako dziecko, głęboko go naznaczyła. Teraz został poproszony o wykonanie w tym właśnie lesie mozaiki. Powiedzieć jednak, że film „Kolor miłości” opowiada o powstawaniu mozaiki, to za mało. Ten obraz prowokuje do głęboko teologicznego spojrzenia na życie. Zawiera swoiste wyzwanie, by dostrzegać rozrzucone po świecie odrzucone kamienie, aby z nich mogła powstać mozaika. Zaprasza do uprawiania prawdziwej sztuki, by zobaczyć w brudnym węglu świecący diament, a w ciemności światło. To opowieść o miłości, jedynej zdolnej przemienić cierpienie i śmierć w życie bez końca.

Oprócz 32-minutowego filmu „Kolor miłości. Sztuka Marko Ivana Rupnika i jego atelier”. DVD zawiera również 12-minutowy film „Dzień w Centro Aletti”. Film ma trzy wersje językowe z lektorem (włoska, angielska, słoweńska) oraz dziesięć wersji z napisami, wśród nich wersję polską.

--- --- --- --- ---

- „Biedny kamień rzucony w kto wie jaką część świata; odrzucony, jest jednak cenny i czeka, aby ktoś podniósł go z miłością. Zatem trzeba słuchać kamienia, poczuć i zobaczyć, gdzie on sam podpowiada, żeby go otworzyć. Nie należy uderzać na siłę, nie należy narzucać kamieniowi naszej woli, mówić gdzie my chcemy, aby się otworzył, bo kamień zacznie jeżyć się ze strachu. Ale jeśli otworzysz go tam, gdzie on sam ci podpowiada, to zadziwi cię pięknem kolorów, które skrywa wewnątrz, kryształkami. I wtedy bierzesz następny, trzeci, czwarty, a później układasz je razem i rodzi się mozaika”.

( Marko Ivan Rupnik SJ, fragment wypowiedzi w filmie)

- „ Wiesz, właśnie od mojego ojca nauczyłem się patrzeć i widzieć małe przebłyski światła we wszystkim, co znajduję. A gdy rysuję i tworzę, po prostu czuję jak wszystko wypływa z wnętrza, ze wszystkiego tego, co widziałem. Myślę, że tworzy się pamiętając. Schodzi się do serca i ta wizja, którą chciałoby się urzeczywistnić, która się rodzi, spotyka się ze wszystkim tym, czym się jest, co się przeżyło, widziało i słyszało. Kolory świadczą o świetle. Bez światła nie widać żadnego koloru. Jeśli można zobaczyć kolory, to znaczy, że jest światło. A światło gwarantuje życie. I sztuka musi świadczyć o życiu, życiu bez końca. A czym jest życie bez końca? To dzieło sztuki z kolorami miłości, bo miłość nie zna końca, nigdy się nie kończy”.

( Marko Ivan Rupnik SJ, fragment wypowiedzi w filmie)

--- --- --- --- ---

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl