O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Wsłuchany w Boga. Lectio divina z Józefem z Nazaretu 27-29 XI ...


Szkoła Modlitwy Słowem Bożym
WSŁUCHANY W BOGA 
Lectio divina z Józefem z Nazaretu
27-29 listopada 2015

 

HOMILIE >>>.
NAGRANIA >>>.

 - INFO i PUNKTA DO MODLITWY -

---------------------------------------------------------------------

W dniach 27-29 listopada 2015 r. odbyła się sesja „Wsłuchany w Boga. Lectio divina z Józefem z Nazaretu”. Spotkanie w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym prowadził Krzysztof Wons SDS - dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, kierownik duchowy, rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości. 

Józef, mąż Maryi - człowiek odważnej wiary, otwarty na wstrząsające Boskie zamiary. Rezygnuje z własnych życiowych planów, aby dać pierwszeństwo Bogu. Zanurzony w Słowie, wrażliwy na tajemnicę, posiadający zdolność rozróżnienia ludzkiej i Bożej woli. Obdarzony wewnętrzną czujnością, słuchający Boga „w dzień i w nocy”. Uczestnicy zostali zaproszeni do poznawania Józefa wsłuchanego w Boga i rozeznającego Jego wolę. 

… … … … … … … … …


Kontemplacja Ikony św Józefa
zob. Konsekrowani Konsekrowani - www.youtube.com

Rozmowa ze św. Józefem
zob. radiorodzinakalisz - www.youtube.com

… … … … … … … … …

- punkta do osobistej modlitwy Słowem -

WSŁUCHANY W BOGA
Lectio divina: sześć spotkań ze św. Józefem
(Mt 1, 11-25)

Tylko Ktoś jeden dociera do najtajniejszych zakamarków naszego wnętrza, bez naruszania naszej wolności, szanując nasze tajemnice. Zna nas lepiej niż my sami siebie. Zna także te „zakamarki” serca, które utajniliśmy nawet przed sobą samym. Prowadzi do nich, w taki sposób, że potrafimy się na nie otworzyć, spotkać i przeżyć nowe narodzenie. Tym „Kimś” jest Bóg. On nie tylko przemawia do naszego serca – On przemawia na głębinach serca. Autor Listu do Hebrajczyków napisał, że Jego słowo jest „skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hebr 4, 12). Oto dlaczego w naszych rozważaniach w centrum postawimy słowo Boga. Wybierzemy jedną spośród wielu postaci biblijnych – św. Józefa. Słowo Boże o Józefie z Nazaretu będzie lampą u naszych stóp w drodze do zakamarków własnego serca. Będzie jak ogień, który oczyszcza, jak balsam, który leczy i koi, jak jutrzenka nowego życia, która wraca nadzieję, radość i pokój.

18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". 24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, 25 lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

I.
Spotkanie ze zwykłym, ludzkim Józefem

„… Józef, który był człowiekiem…” (Mt 1, 19)

 • Pobędę na modlitwie ze św. Józefem, zwykłym człowiekiem. Przeniosę się wyobraźnią do jego Nazaretu. Być może Jego codzienność bardziej zwyczajna niż moja: modlitwa, ciężka praca; radość i pokój mieszały się z boleściami i lękami.
 • Świętość rodzi się pośród tego co zwyczajne i najbardziej ludzkie. Czy wierzę, że moje szare codzienne życie jest mi podarowane jako „kolebka” mojej świętości? Będę rozmawiał z Józefem o mojej szarzyźnie dnia. Zaproszę go do mojej modlitwy. Będę powtarzał: św. Józefie, skromny cieślo, módl się za mnie, abym stawał się dobrym, zwyczajnym człowiekiem.

II.
Spotkanie z Józefem milczącym

„…powziął tę myśl… (‘przemyśliwał’)” (Mt 1, 20)

 • Przejdę z Józefem całą jego drogę: od nocy Nazaretu do nocy w Betlejem, od nocy w Betlejem do „ciemności egipskich”, od Egiptu do życia ukrytego w Nazarecie. Nigdy nie wyrusza „na własną rękę”. Milczy i słucha, słucha i rozeznaje „dzień i w nocy” czego chce Bóg. W każdej decyzji szuka tego, czego chce Bóg. Jego decyzje są jak przebudzenie do nowego życia.
 • Spojrzę na moje „noce w wierze”. Jak wygląda wówczas moje słuchanie Słowa i rozeznawanie? Czym kieruję się w moich decyzjach? Czy pamiętam takie noce, które skończyły się przebudzeniem do życia? Zaproszę św. Józefa w moje noce. Wybiorę go na patrona moich nocy w wierze.

III.
Spotkanie z Józefem wierzącym

„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1, 24)

 • Wejdę w noc Józefa, w której potrzebuje silnej wiary, aby uwierzyć, że Bóg naprawdę do niego przemawia, aby uwierzyć Bogu na Jego słowo, aby powierzyć się Mu i uczynić coś, co po ludzku wydaje się niemożliwe do wykonania.
 • Moja wiara najbardziej sprawdza się, „w nocy” kiedy „sny” stają się koszmarne, a nie anielskie, kiedy panują we mnie ciemności i wszystko zdaje się mówić, że Boga nie ma, kiedy nie wiem jak postawić stopę, a mój krzyk pada w pustkę. W „nocy wiary” Boga mogę usłyszeć jedynie jako człowiek wierzący – tak jak Józef. Wyznam Bogu kruchość mojej wiary i poproszę św. Józefa, aby nawiedzał mnie i strzegł, gdy nadchodzą ciemności. Będę nosił w sercu modlitwę: Święty Józefie, mój nocny stróżu wiary, módl się za mną.

IV.
Spotkanie z Józefem sprawiedliwym

„Józef był człowiekiem sprawiedliwym…” (Mt 1, 19)

 • Będę trwał na modlitwie z Józefem, który godzi się na opuszczenie Nazaretu, swojego ciepłego kąta, godzi się zamieszkać w stajni z Miriam i Dzieckiem, godzi się na wygnanie, na życie na obczyźnie. Godzi się na to, aby być ciągle w drodze i nie przyzwyczajać się do własnych „metrów kwadratowych”. W tym jest głęboko sprawiedliwy wobec Boga: bardziej ufa Bogu niż sobie.
 • Józef uczy mnie na czym polega sprawiedliwość wobec Boga: nie absolutyzować swoich racji, nie czyni ze swoich życiowych planów „ziemi świętej i nienaruszalnej”, uznać, że plany Boga, nawet, gdy ich nie rozumie, więcej znaczą niż moje plany i że Bóg ma zawsze rację, a ja nie zawsze. Czy chcę być jak Józef? Jaka modlitwa ciśnie mi się do serca? Odmówię ją razem ze św. Józefem.

V.
Spotkanie z Józefem kochającym

„Nie chciał narazić Jej na zniesławienie… Wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 19.24)

 • Józef całym swoim sercem, całą duszą, całym umysłem kochał Boga i Miriam, którą od Niego otrzymał. Jego sprawiedliwość stawała się namacalna, dotykalna, żywa w jego wierności, ale także wewnętrznej wrażliwości, czułości, naturalnej dobroci.
 • Miłość do której zostałem stworzony i powołany, podobnie jak Maryja i Józef, jest całkowitym darem Boga. To miłość bez reszty ofiarująca się drugiej osobie, aż do całkowitej rezygnacji z siebie. Bóg pragnie taką miłość rozlać w sercu moim przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 5), podobnie jak rozlał w sercu Maryi i Józefa. Będę prosił św. Józefa i Maryję, aby modlili się za mnie, bym otworzył się w życiu na miłość, którą chce rozlać we mnie Bóg.

VI.
Spotkanie z ojcem Józefem

„«Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie» (…). «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»” (Łk 2, 48.49)

 • Duch Święty kształtował i pogłębiał w Józefie dziewiczą miłość do ukochanej Miriam, ale także miłość ojcowską do Jezusa. Pozwolił Duchowi Świętemu rozwijać w swoim sercu naturalną, czułą, troskliwą miłość ojcowską.
 • Wejdę w zacisze Nazaretu, aby kontemplować niezwykłą, a zarazem zwyczajną relację Józefa z Jezusem. Poproszę Jezusa, aby udzielił mi daru wewnętrznego poznania ojcowskiej miłości Józefa, której On sam zaznał. Zaproszę Jezusa do mojej osobistej relacji z Bogiem Ojcem. O co chciałbym Go prosić? Poproszę św. Józefa, aby pomógł mi w tej modlitwie, jak pomagał ongiś małemu Jezusowi.

opr. Krzysztof Wons SDS

… … … … … … … … …

Zachęcamy do skorzystania z treści ubiegłorocznej i tegorocznej sesji:

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl