O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Dni Duchowości Biblijnej: Bóg, Miłośnik życia 6-9 listopada 2 ...


Bóg, Miłośnik życia
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
6-9 listopada 2015

 

W dniach 6-9 listopada 2015 r. odbyły się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie dwunaste Dni Duchowości Biblijnej. Czterodniowe spotkanie poświęcone było tematowi „Bóg, Miłośnik życia”, a prowadzili je: Marcin Ciunel MS, Ludwik Mycielski OSB i Danuta Piekarz.

W pierwszej części spotkania - w piątkowe popołudnie i wieczór - zatytułowanej „Bóg - źródło życia” konferencje wygłosiła Danuta Piekarz - wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, autorka publikacji z zakresu Pisma Świętego i językoznawstwa, od lat współpracująca z naszym domem jako tłumaczka i biblistka. D. Piekarz wygłosiła wykłady „Życie dane i przywrócone” oraz „Trójca, która ożywia”.


Danuta Piekarz w czasie konferencji (foto: facebook.com/studiokatolik)

Część drugą skupioną wokół słów Księgi Mądrości „Twoi jesteśmy, Panie, Miłośniku życia” (Mdr 11,26) w sobotnie przedpołudnie prowadził Ludwik Mycielski OSB - rekolekcjonista, kierownik duchowy, założyciel klasztoru benedyktyńskiego w Biskupowie („Zaproszenie do symfonii. Zaproszenie do nonkonformizmu”, „Testament i modlitwa Jezusa. Zawrotna perspektywa”).

 

W części trzeciej, od sobotniego popołudnia do przedpołudnia w poniedziałek, przeżywanej w klimacie pustyni, ciszy i medytacji, rozważania skupione były wokół Księgi Rodzaju, w której objawia się Stwórca, kochający swoje stworzenie. Widzi, że wszystko, co stworzył jest dobre i błogosławi swojemu stworzeniu. Uczy nas miłości do życia i wzywa do odpowiedzialności za nie, abyśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, stawali się jak Stwórca - miłośnikami życia. Tę część prowadził Marcin Ciunel MS - biblista, rekolekcjonista („Dawca życia”, „Grzech - życie zranione”, „Wieża Babel - tęsknota za rajem”, „Abraham - wyruszyć w drogę”, „Izaak - nowe życie ze śmierci”, „Walka Jakuba o życie”).

… … … 

Sesje Szkoły Biblijnej proponowane są w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej. Uczestnicy są wprowadzani w teologiczne bogactwo i medytację wybranej księgi biblijnej w kontekście własnej historii życia. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

Zachęcamy do skorzystania z nagrań i publikacji:

   

Dni Duchowości Biblijnej 2004-2013
- NAGRANIA CD/MP3 -

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl