O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Dojrzałość psychoseksualna. Wyzwania, ... 26-28 czerwca 2015 ...


Dojrzałość psychoseksualna
Wyzwania, kierunki i towarzyszenie

26-28 czerwca 2015

 

W dniach 26-28 czerwca 2015 r. w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego odbyła się sesja formacyjna „Dojrzałość psychoseksualna. Wyzwania, kierunki i towarzyszenie”.

Dokumenty kościelne podkreślają doniosłość i konieczność formacji harmonijnej i integralnej, czyli zdolnej uwzględnić główne aspekty życia chrześcijan i ich osobowości, jako pomocy w poznawaniu Bożego wezwania, a zarazem prawdy własnych głębokich pragnień, jakie Bóg umieścił w sercu. Chodzi o poznanie samego siebie we wszystkich aspektach, aby poznać Boga.

 

Spotkanie prowadził Hans Zollner SJ - wicerektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, dziekan Instytutu Psychologii, członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, dyrektor Centrum Ochrony Dzieci przy Gregorianum.

Prowadzący podjął tematy: ludzka formacja chrześcijańska; towarzyszenie ku dojrzałości ludzkiej i duchowej; nadużycia seksualne i ochrona osób nieletnich.

… … ….

Sesje Szkoły Kierownictwa Duchowego przeżywane są w klimacie pustyni, ciszy i medytacji. Uczestnicy wprowadzani są w modlitwę egzystencjalną i rozeznawanie duchowe. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl