O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2014 r. ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

Spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2014 r.

=== === ===

>>> spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2013 roku <<<.

>>> spotkania formacyjne w drugim półroczu 2013 roku <<<.

 
=== === ===

STYCZEŃ

Ćwiczenia Ignacjańskie
28 grudnia 2013 - 5 stycznia 2014 - info i homilie
>>>.

===   ===   ===

Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
9
-17 stycznia 2014 - info i homilie >>>.

===   ===   ===

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
24-26 stycznia 2014 - info i homilie >>>.

 

styczeń / LUTY

 Ewangelia o czułości Boga
Lectio divina do Ewangelii św. Łukasza

31 stycznia - 2 lutego 2014 - info i homilie >>>. nagrania
>>>.

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
5-13 lutego 2014 - info i homilie
>>>.

===   ===   ===

 Od poprawności do zażyłości
Jezus, faryzeusz i grzesznica (Łk 7, 36-50)
21-23 lutego 2014 - info i homilie >>>. nagrania >>>.

luty / MARZEC

Rekolekcje Lectio Divina
26 lutego - 6 marca 2014 - info i homilie >>>.

 

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
sesja V: 10-14 marca 2014 - info >>>.

===   ===   ===

Rekolekcje Lectio Divina
18-26 marca 2014 - info >>>.

===   ===   ===

 „Boże mój, czemuś mnie opuścił?”
Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Marka
28-30 marca 2014 - info >>>. homilie >>>. nagrania >>>.

===   ===   ===

KWIECIEŃ

Rekolekcje dla Rodziców i Krewnych SDS
3-6 kwietnia 2014 - info >>>.


===   ===   ===

 Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
11-13 kwietnia 2014 - info i homilie >>>.

===   ===   ===

Kurs jurysdykcyjny i dni formacyjne dla salwatorianów
22-26 kwietnia 2014

===   ===   ===

kwiecień / MAJ

Rekolekcje Lectio Divina
28 kwietnia - 6 maja 2014 - info i homilie >>>.

===   ===   ===

Osiem duchów zła
Rozeznawanie według Ewagriusza z Pontu
9-11 maja 2014 - info i homilie
>>>.

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
19-23 maja 2014 - info
>>>.

 

===   ===   ===

maj / CZERWIEC

Ćwiczenia Ignacjańskie
27 maja - 4 czerwca 2014 - info i homilie >>>.

 

===   ===   ===

 Dynamizm życia i szczęścia.
Więzienne Listy św. Pawła
6-8 czerwca 2014 - info >>>. nagrania >>>.

===   ===   ===

 „Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca...”
19-22 czerwca 2014 - zapowiedź >>>. - relacja >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===

czerwiec / LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
30 czerwca - 8 lipca 2014 - info >>>.

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl