O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2015 r. ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

Spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2015 r.

===   ===   === 

>>> spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2014 roku <<<.

>>> spotkania formacyjne w drugim półroczu 2014 roku <<<.

===   ===   === 

 

STYCZEŃ

Ćwiczenia Ignacjańskie
28 grudnia 2014 - 5 stycznia 2015 - info i homilie >>>.

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
sesja X: 12-16 stycznia 2015 - info >>>. - homilia bpa E. Dajczaka >>>.

===   ===   === 

 

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
23-25 stycznia 2015 - info i homilie >>>.

===   ===   === 

LUTY

Kapituła Prowincjalna
Polskiej Prowincji Salwatorianów
2-6 lutego 2015 - info 1 >>>. - info 2 >>>. - info 3 >>>.

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
9-17 lutego 2015 - info i homilie >>>.

===   ===   === 

 Cielesność i duchowość
20-22 lutego 2015 - info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

 

===   ===   === 

luty / MARZEC

 Obmyci krwią Sprawiedliwego
Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Mateusza
27 lutego - 1 marca 2015 - info >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===

Rekolekcje Lectio Divina
4-12 marca 2015 - info >>>.===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
sesja XI: 16-20 marca 2015 - info >>>.

===   ===   ===

 Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
27-29 marca 2015 - info i homilie >>>. - nagrania >>>. - książka >>>.

===   ===   === 

KWIECIEŃ

Kurs jurysdykcyjny i dni formacyjne dla salwatorianów
7-11 kwietnia 2015 - info >>>.

===   ===   === 

 Siedem Listów do Kościołów
Księga Apokalipsy
17-19 kwietnia 2015 - info i homilie >>>. - nagrania >>>.

0  

===   ===   === 

kwiecień / MAJ

Rekolekcje Lectio Divina
25 kwietnia - 3 maja 2015 - info i homilie >>>.

0 

===   ===   === 

Rekolekcje dla Rodziców i Krewnych SDS
7-10 maja 2015 - info >>>.

===   ===   === 

Szkoła Wychowawców WSD
sesja XII: 18-22 V 2015 - info >>>. - homilia 18 V (A. Cencini FdCC) >>>.
- homilia 21 V (K. Wons SDS) >>>. - homilia 22 V (bp G. Ryś) >>>
- zakończenie Szkoły - info >>>.

 

===   ===   === 

maj / CZERWIEC

 Śluby przeżywane według Ducha
SZKOŁA FORMACJI ZAKONNEJ
31 maja - 2 czerwca 2015
- zapowiedź >>>. - nagrania >>>.
- dzień 1 - info >>>. - homilia >>>.
- dzień 2 - info >>>. - homilia >>>.

 

===   ===   === 

 Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty
SZKOŁA WIARY
4-7 czerwca 2015 - zapowiedź >>>. - nagrania >>>.

 

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
16-24 czerwca 2015 - info i homilie >>>.

===   ===   === 

 Dojrzałość psychoseksualna
Wyzwania, kierunki i towarzyszenie
26-28 czerwca 2015 - info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   === 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl