O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Dni Duchowości Biblijnej: Prorocy - mężni świadkowie Boga. Je ...


Prorocy - mężni świadkowie Boga.
Jeremiasz i Amos

DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
10-13 listopada 2016

 

W dniach 10-13 listopada 2016 r. odbędą się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie już po raz trzynasty Dni Duchowości Biblijnej. „Te Dni Duchowości Biblijnej poświęcone będą prorokom: Jeremiaszowi i Amosowi. Będziemy czytali te dwie księgi śledząc w nich śmiałych, mężnych świadków Boga” – zapowiada Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD w Krakowie.

Spotkanie poprowadzą: bp Piotr Turzyński - biskup pomocniczy diecezji radomskiej, wykładowca patrystyki, kierownik duchowy i rekolekcjonista; ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, pisarz-kaznodzieja, rekolekcjonista; Bruna Costacurta - ceniony wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, prowadząca we Włoszech biblijne sesje rekolekcyjne; Mario Cucca OFMCap. - profesor papieskich uniwersytetów Antonianum i Gregorianum w Rzymie, razem z B. Costacurtą prowadzi spotkania biblijne. Duchową lekturę dwóch starotestamentalnych ksiąg prorockich podejmą oni w klimacie tradycji lectio divina, w atmosferze ciszy i medytacji.

… … … 

Kochani,

w programie Dni Duchowości Biblijnej zaszła jedna zmiana. Z powodu bardzo ważnej przeszkody, nie przyjedzie do nas Bruna Costacurta. Przyczyna nieobecności jest niezależna od niej. Bardzo chciała się z nami spotkać. Gorąco wszystkich pozdrawia. Ufamy, że spotkamy się z nią innym razem. Natomiast Bruna Costacurta, która bardzo dobrze zna nasz dom, uczestników sesji oraz nasze oczekiwania zaproponowała na swoje miejsce znawcę Księgi Jeremiasza, znanego we Włoszech ze swoich żywych i prostych komentarzy do Pisma Świętego oraz ze swoich publikacji. Jest nim br. Mario Cucca, kapucyn, który wzrastał naukowo i duchowo u boku Bruny Costacurty, dzisiaj profesor Antonianum, papieskiej uczelni w Rzymie. Wspólnie z Bruną Costacurta prowadzi spotkania biblijne, które uczą rozmiłowania się w lekturze Pisma Świętego i w modlitwie Słowem Bożym. Będzie to dla nas okazja do poznania nowego miłośnika Słowa. Pani Brunie dziękujemy, że z taką troską zaradziła w sprawie swojej nieobecności. Wszystkich serdecznie zapraszamy do naszego domu na Dni Duchowości Biblijnej. Zostało jeszcze trochę miejsc wolnych. Można zgłaszać się pisząc lub dzwoniąc do sekretariatu CFD.

Krzysztof Wons SDS
24 października 2016

… … … 

„Będziemy chcieli wspólnie, jeszcze raz, rozkochać się w słowie Bożym, czytać proroków, którzy mają nam tak wiele do powiedzenia dzisiaj, kiedy szukamy także w naszych środowiskach, (…), ludzi mężnych w wierze, prawdziwych świadków wiary” – dodaje salwatorianin z krakowskiego ośrodka formacyjnego.

… … … 

OPIS SESJI:
Proroków nie mianuje świat. Wyznacza ich i posyła sam Bóg. To Jego mężni świadkowie podarowani na trudne czasy. Wymagają wierności Słowu Bożemu od każdego - bez względu na pełnione urzędy religijne czy społeczne; strzegą sprawiedliwości społecznej i biorą w obronę pokrzywdzonych. Potrzebujemy pogłębionej lektury Ksiąg Prorockich, aby wychowywały nas na mężnych świadków Bożej prawdy, także wtedy, gdy jest kwestionowana i odrzucana. W klimacie tradycji lectio divina, w atmosferze ciszy i medytacji podjęta zostanie duchowa lektura Księgi Jeremiasza i Księgi Amosa.

Sesje Szkoły Biblijnej proponowane są w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej. Uczestnicy są wprowadzani w teologiczne bogactwo i medytację wybranej księgi biblijnej w kontekście własnej historii życia. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl