O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Ewangelia według ...


SZKOŁA LECTIO DIVINA
dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach

Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina.
Ewangelia według św. Łukasza

16-18 listopada 2016

- ZAPOWIEDŹ -

 

Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem.

Sesja przeznaczona jest dla księży, konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli już we wspomnianych wyżej rekolekcjach.


zdjęcie z inauguracji II roku Szkoły Wychowawców WSD
Diecezjalnych i Zakonnych 2013-2015, 15 września 2014

Spotkanie w dniach 16-18 listopada 2016 r. poprowadzą: bp Grzegorz Ryś - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący zespołu ds. nowej ewangelizacji przy komisji duszpasterstwa KEP oraz  Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD w Krakowie, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

--- --- --- --- ---

Materiały z pierwszej sesji Szkoły Lectio Divina, która odbyła się w dniach 11-13 listopada 2013 r., dostępne są w formie nagrań: „Jak pomagać w słuchaniu Słowa?” (MP3), a konferencje Krzysztofa Wonsa SDS ukazały się również w publikacji: „Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Treść - Dynamika - Program”. Owocem drugiej sesji (19-21 listopada 2014) są nagrania: „Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Ewangelia według św. Marka” (MP3) i publikacja „Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Zeszyt 2”, który zawiera teksty Innocenzo Gargano OSBCam.: „Proste wprowadzenie w praktyke lectio divina” i Krzysztofa Wonsa SDS: „Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Markiem”.

    

Owocem ubiegłorocznej trzeciej Szkoły Lectio Divina (11-13 listopada 2015) są nagrania: „Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Etap 2: Ewangelia wg św. Mateusza” (MP3). Nakładem Wydawnictwa Salwator ukazał się również „Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Zeszyt 3”. Składają się na niego dwie części. Autorem pierwszej pt. „Miecz obosieczny: wymiar ludzki i duchowy w modlitwie Słowem” jest Amedeo Cencini FdCC, a drugiej: „Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Mateuszem” - Krzysztof Wons SDS.

 

--- --- --- --- ---

Publikacje związane z Ewangelią wg św. Łukasza


   
   

[rozszerzymy]

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl