O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA







  Kryzys - godzina Boga 4-6 listopada 2016 - info ...


Kryzys - godzina Boga
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
4-6 listopada 2016

 

Kryzys jest czymś normalnym w życiu, zwłaszcza dla kogoś, kto chce odpowiedzieć na Boży plan, który przerasta ludzkie siły. Kryzys jest momentem, w którym Bóg pozwala usłyszeć w sposób wyraźny i mocny Swój głos wzywający człowieka do zrobienia kolejnego kroku. Kto ma odwagę usłyszeć ten głos zobaczy otwierającą się przed nim nową przestrzeń. Jeśli w nią wejdzie doświadczy godziny Boga!

 Spotkanie, które odbyło się w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego, prowadził Amedeo Cencini FdCC - wychowawca, psychoterapeuta, kierownik duchowy, znany i ceniony włoski formator.

Sesje Szkoły Kierownictwa Duchowego przeżywane są w klimacie pustyni, ciszy i medytacji. Uczestnicy wprowadzani są w modlitwę egzystencjalną i rozeznawanie duchowe. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

---------------------------------------------------------------------


homilie z sesji „Cielesność i duchowość” (20-22 II 2015)

„Kiedy więc się modlisz, bardzo cię proszę, nie rób wielu rzeczy! Udając się na modlitwę po prostu pozwól, aby Bóg na ciebie patrzył. Pozwól, by Bóg na ciebie patrzył! Bo Bóg jest jak słońce, które otacza cię swoim ciepłem i swoim światłem. Będąc na modlitwie, odkryj całe piękno modlitwy. Odkryj całe jej piękno w tej postawie, która wydaje się bierna. Odkryj słynne passivum theologicum, czyli stronę bierną teologiczną! Bo temu passivum theologicum odpowiada maksimum aktywności! Pozwalając Bogu na siebie patrzeć jesteśmy 'bierni', tymczasem jest to największa aktywność, na jaką w życiu możemy się zdobyć: pozwolić, by Bóg na nas patrzył, poczuć na sobie Jego spojrzenie i odczuć, że On patrząc na nas jest zadowolony. To jest największa aktywność: usłyszeć głos Ojca! Zamiast samemu mówić, usłyszeć Ojca mówiącego: 'Ty jesteś moim dzieckiem! Ty jesteś wybrany! Ty jesteś umiłowana! Ty jesteś moją radością!'. Oto największa aktywność!” (Amedeo Cencini FdCC).

---------------------------------------------------------------------


homilie z sesji „Zranienia miejscem wzrastania” (14-16  XI 2014)

„Jak pięknym jest pomyśleć, że Bóg nas kontempluje! Jak pięknym jest pomyśleć, że Bóg patrzy na nas i cieszy się nami, że Bóg znajduje w nas, osobach, upodobanie! Oto czym jest modlitwa! (…) Bóg patrzy na nas, kontempluje nas, nie męcząc się. (…) Bóg nie męczy się patrzeniem na nas. Nie męczy się starając się rozpoznać w nas oblicze swoich dzieci, synów i córek. I znajduje w tym upodobanie. Cieszy się tym. Modlitwa jest jakby przyjmowaniem Bożego spojrzenia” (Amedeo Cencini FdCC).

---------------------------------------------------------------------


homilie z sesji „Życie w rytmie Słowa” (5-7 XI 2010)

„Zidentyfikować naszą słabość, oto jedno z pierwszych zadań w kryzysie, bo każdy kryzys wskazuje na jakąś słabość, wskazuje jakąś sferę naszej osobowości, w której jesteśmy słabszymi, bardziej kruchymi czy podatnymi na zranienia. (…). Kryzys mówi o naszych lękach i oporach, o postawach obronnych lub niespójnościach, o naszych sprzecznościach czy wewnętrznym zakłamaniu. (…) Kryzys jest zawsze opatrznościową i uprzywilejowaną sytuacją, która pozwala nam poznać siebie” (Amedeo Cencini FdCC).

---------------------------------------------------------------------

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl