O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jak prowadzić życie duchowe? 20-22 maja 2016 ...


Jak prowadzić życie duchowe?
SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA
20-22 maja 2016

 

HOMILIE z sesji >>>.
NAGRANIA >>>.

W dniach 20-22 maja 2016 r. w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana odbyła się sesja formacyjna „Jak prowadzić życie duchowe?”. Prowadzili ją Piotr Szyrszeń SDS - duszpasterz CFD w Krakowie i Józef Tarnówka SDS - wykładowca filozofii, tłumacz „Dziennika duchowego” O. Jordana.

 
na zdjęciu: prowadzący sesję (fot. Piotr Ryba SDS - www.facebook.com/studiokatolik)

Spotkanie było najpierw okazją do refleksji, jak dać jak dać się w życiu prowadzić Duchowi Świętemu (prowadzenie życia duchowego zakłada bycie prowadzonym przez Ducha Świętego), który „wydobywa” dla nas z Pisma słowa Boże. Uwydatniono centralne miejsce Eucharystii i jej ścisłą więź z codziennością przeżywaną na sposób eucharystyczny: przyjmowania Chrystusa, który siebie samego nam daje i samemu stawania się darem dla Niego i braci. Jedna z konferencji dotyczyła przeżywania życia duchowego w żywym organizmie Kościoła, Mistycznym Ciele Chrystusa. „Obcowanie” ze świętymi to kolejny podjęty aspekt życia chrześcijańskiego. W oparciu o „Dziennik duchowy” założyciela salwatorianów i salwatorianek wskazano także praktyczne pomoce, np. rachunek sumienia, spowiedź/kierownictwo duchowe, dziennik, i zagrożenia w życiu duchowym.

W ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana w Centrum Formacji Salwatorianów w Krakowie odbyły się wcześniej spotkania: „Dojrzewanie do decyzji życiowych” (2014 - P. Szyrszeń SDS, J. Tarnówka SDS), „Poznaj Boga, aby poznać siebie” (2012 - PSz), „Między lękiem a ufnością” (2010 - PSz), „Od apatii do pasji duchowej. Duchowość na nasze czasy” (2008 - ks. A. Pronzato), „Jak stawać się silnym pozostając słabym? Historia pięknego powołania” (2006 - M. Piela SDS). Meteriały z tych spotkań są dostępne w formie nagrań CD/MP3 (zob. Studio Katolik); a niektóre także w wydaniu książkowym (zob. Wydawnictwo Salwator).

  
   

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl