O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Jezus i Jego uczeń 23-25 września 2016 ...


Jezus i Jego uczeń
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
23-25 września 2016

 

W dniach 23-25 września 2016 r. odbyła się sesja warsztatowa „Jezus i Jego uczeń”. Uczestnicy - osoby duchowne, konsekrowane i świeckie - przez wchodzenie w role różnych postaci będą mogli odkrywać bogactwo relacji: Jezus i Jego uczeń.

Bibliodramę prowadzili: ks. Tomasz Knop - wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, bibliodramatysta oraz Małgorzata Zasępa - wykładowca medycyny pastoralnej i psychologii pastoralnej, psychodramatystka, bibliodramatystka.

=== === ===

Bibliodrama jest procesem interakcji między Słowem Bożym i grupą osób, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest pogłębione rozumienie Biblii oraz doświadczenie religijne na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.

W przyszłym roku w naszym domu zaplanowane są dwa spotkania warsztatowe bibliodramy: „O Bogu, który szuka człowieka” (13-15 III 2017) oraz „Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament...” (2-4 X 2017). Poprowadzi je ks. Tomasz Knop.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl