O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje Lectio Divina 24 maja - 1 czerwca 2016 ...


Rekolekcje Lectio Divina
24 maja - 1 czerwca 2016
(etapy: I-IV)

 

W dniach 24 maja - 1 czerwca 2016 r. przeżywaliśmy rekolekcje lectio divina. W rekolekcjach uczestniczyło 61 osób, którym towarzyszyło siedmioro kierowników duchowych. W posługę towarzyszenia byli zaangażowani czterej duszpasterze CFD oraz siostry zakonne: urszulanki unii rzymskiej i adoratorka Krwi Chrystusa. Uczestnicy modlili się słowem Bożym z czterech Ewangelii, a wprowadzenia do modlitwy dawali duszpasterze CFD. Pojedyncze osoby odprawiały ćwiczenia korzystając z nagrań tzw. pogłębień. 

Dziękujemy za modlitwę w intencji
uczestników i prowadzących
oraz kierowników duchowych !

„Pan wypowiada swoje Słowo, aby przyjęli Je ci, którzy zostali stworzeni właśnie «przez» to samo Słowo. «Przyszło do swojej własności» (J 1, 11); od początku Słowo nie jest nam obce, a stworzenie i życie Boże miały być w zażyłych stosunkach. Prolog czwartej Ewangelii mówi o odrzuceniu Słowa Bożego przez «swoich», którzy «Go nie przyjęli» (J 1, 11). Nie przyjąć Go znaczy nie słuchać Jego głosu, nie podporządkować się Logosowi. Natomiast tam, gdzie człowiek, choć ułomny i grzeszny, otwiera się szczerze na spotkanie z Chrystusem, rozpoczyna się radykalna przemiana: «Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi» (J 1, 12). Przyjąć Słowo znaczy pozwolić, by nas kształtowało, ażebyśmy mocą Ducha Świętego upodobnili się do Chrystusa, do «Jednorodzonego Syna przychodzącego od Ojca» (por. J 1, 14). Jest to początek nowego stworzenia, rodzi się nowe stworzenie, nowy lud. Ci, którzy wierzą, czyli ci, którzy są posłuszni wierze, «z Boga się narodzili» (J 1, 13), stają się uczestnikami Boskiego życia: «synami w Synu» (por. Ga 4, 5-6; Rz 8, 14-17). Św. Augustyn, komentując ten passus Janowej Ewangelii, mówi obrazowo: «stałeś się przez Słowo, ale jest konieczne, abyś przez Słowo stał się na nowo»”.

Benedykt XVI, Verbum Domini, 50

---------------------------------------------------------------------

Rekolekcje Lectio Divina prowadzone w CFD oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Rekolekcje Lectio Divina prowadzone w CFD oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Bożym.

Dynamika rekolekcji lectio divina opiera się na czterech etapach modlitwy Słowem Bożym: lectio (czytanie) - meditatio (medytacja) - oratio (modlitwa) - contemplatio (kontemplacja), które stanowią cztery główne momenty rekolekcyjnego dnia.

Rekolekcje trwają osiem dni i przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.

---------------------------------------------------------------------

Znaleźliśmy w sieci i polecamy

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl