O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje Lectio Divina 5-13 sierpnia 2016 ...


Rekolekcje Lectio Divina
5-13 sierpnia 2016
(etapy: I, II, IV i Pogłębienie:
Lectio divina do Księgi Rut)

 

W dniach od 5 do 13 sierpnia 2016 r. przeżywaliśmy rekolekcje lectio divina. Wzięło w nich udział 99 osób, którym towarzyszyło dziesięcioro kierowników duchowych. W posługę towarzyszenia byli zaangażowani czterej duszpasterze CFD oraz sześcioro współpracowników naszego domu: dwóch kapłanów zakonnych (salwatorianie), dwie siostry zakonne (Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego) i dwie osoby świeckie. Uczestnicy modlili się słowem Bożym z Ewangelii wg św. Marka, Mateusza i Jana, a wprowadzenia do modlitwy na tych trzech etapach rekolekcji lectio divina dawali duszpasterze CFD. Uczestnikom etapu tzw. pogłębiania natomiast, tym razem przeżywanego w oparciu o starostestamentalną księgę Rut, towarzyszył Tadeusz Dobrowolski SDS.

Dziękujemy za modlitwę w intencji
uczestników i prowadzących
oraz kierowników duchowych !

„To, co dzieje się z cytającym, kiedy z wiarą otwiera się na żywe słowo, przedstawił kartuz Guigo II, któremu notabene przypisuje się klasyczny ‘podział na cztery’ w opisie lectio divina: ‘To tak, jakby czytanie podawało ustom jeszcze stałe pożywienie, medytacja je przeżuwała i przełamywała, modlitwa je smakowała; kontemplacja utożsamia się także ze słodyczą, która wzbudza radość i pokrzepienie’.

Lectio divina zatem to spotkanie ze słowem, które karmi nas życiem Bożym.

W
lectio czytający otwiera ‘usta’ na treść słowa; w meditatio ‘trawi’ je; w oratio ‘smakuje’ słowa, tak iż serce, dotknięte jego smakiem, zaczyna modlić się do Boga – raz Go uwielbia, innym razem błaga czy korzy się przed Nim; w contemplatio zaś doświadcza łaski takiego stanu rozmiłowania w słowie, że wręcz utożsamia się z jego treścią, więcej: jednoczy się ze Słowem Osobowym, tak iż może powiedzieć: ‘Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystusa’ (Ga2, 20)”.

Krzysztof Wons SDS
Umocowani w Słowie,
Pelplin 2012, str. 58.

---------------------------------------------------------------------

Rekolekcje Lectio Divina prowadzone w CFD oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Rekolekcje Lectio Divina prowadzone w CFD oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy Słowem Bożym.

Dynamika rekolekcji lectio divina opiera się na czterech etapach modlitwy Słowem Bożym: lectio (czytanie) - meditatio (medytacja) - oratio (modlitwa) - contemplatio (kontemplacja), które stanowią cztery główne momenty rekolekcyjnego dnia.

Rekolekcje trwają osiem dni i przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.

---------------------------------------------------------------------

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl