O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Ćwiczenia Ignacjańskie 17-25 sierpnia 2016 ...


Ćwiczenia Ignacjańskie
17-25 sierpnia 2016

  

homilie – cz. I  >>>.

homilie – cz. II  >>>.

W dniach 17-25 sierpnia 2016 r. przeżywaliśmy Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego Loyoli. Rekolektanci, adekwatnie do stopnia zaawansowania na drodze ćwiczeń, odprawiali jeden z czterech „tygodni” ćwiczeń. W rekolekcjach wzięło udział 85 osób, którym towarzyszyło dziewięcioro kierowników duchowych. W posługę towarzyszenia oprócz czterech duszpasterzy CFD, którzy dawali też punkta, byli zaangażowani: kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, kapłan z zakonu jezuitów, siostra ze zgromadzenia misyjnego Służebnic Ducha Świętego oraz dwie osoby świeckie.

Dziękujemy za modlitwę w intencji uczestników ćwiczeń
dających punkta i kierowników duchowych !

„Aby zarówno dający Ćwiczenia Duchowne, jak i przyjmujący je bardziej pomagali sobie wzajemnie i postępowali [w dobrem], trzeba z góry założyć, że każdy dobry chrześcijanin winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego, niż do jej potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie; a jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z miłością; a jeśli to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, aby on, dobrze ją rozumiejąc, mógł się ocalić” (Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, nr 22).

---------------------------------------------------------------------

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl