O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Spotkania formacyjne w drugim półroczu 2015 r. ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

Spotkania formacyjne w drugim półroczu 2015 r.

=== === ===

>>> spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2015 roku <<<.

>>> spotkania formacyjne w drugim półroczu 2014 roku <<<.

>>> spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2014 roku <<<.

===   ===   ===

Od lipca do grudnia 2015 roku przeżywaliśmy cztery serie rekolekcji lectio divina (1-9 lipca, 3-11 sierpnia, 2-10 września, 2-10 grudnia) oraz dwie serie ćwiczeń ignacjańskich (15-23 sierpnia, 14-22 października; trzecią przeżywać będziemy tradycyjnie na przełomie roku od 28 grudnia).

W drugim półroczu odbyło się pięć sesji formacyjnych: „Relacje a potrzeba stawiania granic” (M.R. Hinc OFMCap., 2-4 października), „Ewangelia o przyjaźni Boga. Lectio divina do Ewangelii Jana” (I. Gargano OSBCam., 9-11 października); „Bóg, Miłośnik życia. XII Dni Duchowości Biblijnej” (M. Ciunel MS, L. Mycielski OSB, D. Piekarz, 6-9 listopada), „Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Ewangelia wg św. Mateusza” (A. Cencini FdC, K. Wons SDS, 11-13 listopada); „Wsłuchany w Boga. Lectio divina z Józefem z Nazaretu” (K. Wons SDS, 27-29 listopada).

14 września 2015 rozpoczęła się kolejna edycja dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2015-2017. W inauguracji wziął udział abp Jorge Carlos Patrón Wong - sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa. Uczestnicy spotkali się już trzykrotnie: we wrześniu, październiku i grudniu.

8 grudnia 2015 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, rozpoczął się Nadzywczajny Jubileusz Miłosierdzia, który zakończy się 20 listopada 2016 r., w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

===   ===   ===

LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
1-9 lipca 2015 - info >>>.

 

 

===   ===   === 

SIERPIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
3-11 sierpnia 2015 - info i homilie >>>.
 

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
15-23 sierpnia 2015 - info i homilie >>>.

===   ===   === 

WRZESIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
2-10 września 2015 - info i homilie >>>.
 

===   ===   === 

Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych 2015-2017
14-18 września 2015
- zapowiedź >>>. - homilia wygłoszona (tłum. polskie i video) >>>.
- homilia niewygłoszona (tłum. pol.) >>> - homilia niewygłoszona (tekst włoski) >>>.
- konferencja (tłum. polskie) >>>. - konferencja (tekst włoski) >>>.
- info - cz. pierwsza  >>>. - info - cz. druga >>>.
 

 

 

===   ===   === 

Rekolekcje dla Salwatorianów
21-25 września 2015

===   ===   === 

PAŹDZIERNIK

 Relacje a potrzeba stawiania granic
2-4 października 2015 - info i homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   === 

 Ewangelia o przyjaźni Boga
Lectio divina do Ewangelii Jana
9-11 października 2015 - info i homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
14-22 października - info i homilie >>>.

  

===   ===   === 

Szkoła Wychowawców WSD
sesja II: 26-30 października 2015

===   ===   === 

LISTOPAD

 Bóg, Miłośnik życia
XII Dni Duchowości Biblijnej
6-9 listopada 2015 - info >>>. - nagrania >>>.

===   ===   === 

 Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina.
Ewangelia wg św. Mateusza

11-13 listopada 2015 - zapowiedź >>>.- homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   === 

Kurs dla Salwatorianów
16-20 listopada 2015

===   ===   === 

 Wsłuchany w Boga
Lectio divina z Józefem z Nazaretu
27-29 listopada 2015 - info i punkta >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   === 

GRUDZIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
2-10 grudnia 2015 - info i homilie >>>.

===   ===   === 

Szkoła Wychowawców WSD
sesja III: 14-18 grudnia 2015 >>>.

8 grudnia 2015 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP,
rozpoczął się Nadzywczajny Jubileusz Miłosierdzia,
który zakończy się 20 listopada 2016 r.,
w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl