O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Modlitwa w intencji projektu ewangelizacyjnego NOWA JAKOŚĆ ŻY ...


POTRZEBUJEMY TWOJEJ MODLITWY!

Włącz się w krucjatę modlitewną
w intencji projektu ewangelizacyjnego
„Nowa Jakość Życia”!

 

„Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości” (Ps 139, 4). Bóg, wszechwiedząca Miłość, towarzyszy procesowi poczęcia, ukrytego dojrzewania i rodzenia się słowa ludzkiego. „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś (…) przez proroków” (Hbr 1, 1), przygotowując ludzkość na przyjście Słowa Wcielonego. Z tą samą troskliwością przez wieki i stale towarzyszy także wzrostowi Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa, w którym otwierając się na słowo Boże jedni dla drugich czynieni jesteśmy Jego prorokami.

Ufając Bogu stawiamy pierwsze kroki w realizacji projektu „Nowa jakość życia” - cyklu 10-12 minutowych filmów wprowadzających w modlitwę Ewangelią z niedzieli na cały rok. Dziś, gdy prace już trwają, wraca w naszej pamięci obraz bitwy, jaką Izraelici stoczyli z Amalekitami w Refidim:

„Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. (…) Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita” (Wj 17, 11-12).

Powodzenia walki prowadzonej przez Jozuego i wybranych przez niego mężów Bóg nie uzależnił od siły oręża tego świata, ale od ufnej i stałej modlitwy Mojżesza wspieranego przez Aarona i Chura.

 

=== === ===

Drodzy Przyjaciele, rozkochani w Słowie Bożym, którzy chcecie uczynić lectio divina stylem swojego życia, prosimy Was, byście razem z nami wsparli osoby bezpośrednio zaangażowane w prace nad kolejnymi wprowadzeniami do modlitwy.

 

Proponujemy dwie konkretne formy modlitewnego wsparcia naszego projektu ewangelizacyjnego. Możesz wybrać jedną z nich lub podjąć obydwie:

1. Codzienna modlitwa słowem wybranej Ewangelii na niedzielę albo choćby jednym zdaniem Ewangelii. Wybierz fragment/zdanie z Ewangelii, którą Kościół czyta w poszczególne dni tygodnia, i trwaj w nim.

2. Modlitwa różańcowa połączona z rozważaniem jakiejś tajemnicy albo choćby jedno „Zdrowaś Mario”.

=== === ===

 

Można też skorzystać z poniższej modlitwy:

 

„Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości” (Ps 139, 4).
Ojcze nasz, chcemy dać się Tobie prowadzić,
by nasze i innych życie i słowa wybrzmiały tak,
jak Ty chcesz, by one wybrzmiały.

Prosimy Cię, byśmy z wiarą setnika wyczekiwali
na choćby jedno Twoje zbawcze słowo (Mt 8, 8).

Prosimy Cię, byśmy z determinacją kobiety kananejskiej byli otwarci
na łaskę ukrytą w okruszynach spadających z Twojego stołu (Mt 15, 27).

Oby nie padały na ziemię (1 Sm 3, 19),
ale wnikały w użyźnioną Krwią Twojego Syna glebę naszych serc,
byśmy mogli dzielić się Słowem Bożym jak/i chlebem
w naszych rodzinach, wspólnotach zakonnych i kapłańskich.

Ojcze, daj wszystkim
spragnionym „nowej jakości życia”
i zaangażowanym w dzieło ewangelizacji
właściwe słowo i obraz w odpowiednim czasie,
by Twoja Miłość przemieniła serca
wszystkich ludzi na całej ziemi.

Spraw, byśmy wszyscy doświadczyli
„dobroci i miłości do ludzi” (Tt 3, 4),
które objawiłeś w Słowie Wcielonym,
Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu świata.

Duchu Święty, prowadź nas
po ścieżkach Pisma Świętego i naszej codzienności.

Maryjo,
Dziewico milczenia i Matko Słowa,
Niewiasto posłuszna,
pomóż nam otworzyć nasze serca i domy,
zanim otworzymy księgę,
tak aby stały się gościnnym domem dla Słowa (*).

(ostatni akapit - por. modlitwa do Matki Bożej... bpa M. Semeraro).

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl