O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2016 r. ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

Spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2016 r.

===   ===   === 

>>> spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2015 roku <<<.

>>> spotkania formacyjne w drugim półroczu 2015 roku <<<.

===   ===   === 

 

STYCZEŃ

Ćwiczenia Ignacjańskie
28 grudnia 2015 - 5 stycznia 2016 - info i homilie >>>.

Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
9-17 stycznia 2016 - info i homilie >>>.


Zeszyty Formacji Duchowej
zima * 70/ 2016
Granice w relacjach
Mateusz Roman Hinc OFM Cap.

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
22-24 stycznia 2016 - info >>>.

===   ===   ===

 Miłosierni jak Ojciec
Rekolekcje dla księży i sióstr zakonnych
27-29 stycznia 2016 - info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===

LUTY

Ćwiczenia Ignacjańskie
1-9 lutego 2016 - info i homilie >>>.

===   ===   ===

 Jezu, miej litość dla mnie, grzesznika!
Lectio divina do Męki Pańskiej według św. Łukasza
19-21 lutego 2016 - info i punkta >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===

luty / MARZEC

Rekolekcje Lectio Divina
24 lutego - 3 marca 2016 - info i homilie (cz. 1) >>>. - homilie (cz. 2) >>>.

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
sesja V: 7-11 marca 2016 - info >>>.

===   ===   ===

 Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
18-20 marca 2016 - info i homilie >>>. - nagrania >>>. - książka >>>.

 

===   ===   ===

marzec /KWIECIEŃ

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów
29 marca - 2 kwietnia 2016

===   ===   ===

 Między psychiczną równowagą a duchową dojrzałością.
Rozeznawanie w świetle drogi uczniów do Emaus

8-10 kwietnia 2016 - info >>>. - nagrania >>>.


Zeszyty Formacji Duchowej
wiosna * 71/ 2016
Siedem Listów do Kościołów.
Księga Apokalipsy

bp Grzegorz Ryś

===   ===   ===

 Dom na skale
15-17 kwietnia 2016 - info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===

Jezus i kobieta
19-21 kwietnia 2016 - info >>>.

===   ===   ===

kwiecień / MAJ

Rekolekcje Lectio Divina
25 kwietnia - 3 maja 2016 - info i homilie (cz. 1) >>>. - homilie (cz. 2) >>>.

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
sesja VI: 9-13 maja 2016 - info >>>.

===   ===   ===

 Jak prowadzić życie duchowe?
20-22 maja 2016 - info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===

maj / CZERWIEC

Rekolekcje Lectio Divina
24 maja - 1 czerwca 2016 - info >>>.

===   ===   ===

 Perspektywa nowej ziemi. Księga Jozuego
3-5 czerwca 2016 - info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

 

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
20-28 czerwca 2016 - info i homilie (cz. I) >>>. - homilie (cz. II) >>>.

 

===   ===   ===

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl