O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  PROGRAM Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na rok 2017< ...


  

===  ===  ===

Możliwość nadsyłania zgłoszeń
na spotkania organizowane w pierwszym półroczu 2017 r. - od 1 września 2016 r.,
a na wszystkie spotkania - od 1 stycznia 2017 r.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu,
na które już ktoś został przyjęty,
prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji.
Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny.
(dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje)

===  ===  ===

  

STYCZEŃ

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2016 - 5 stycznia 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Rekolekcje Lectio Divina (etap II)
dla Szkoły Wychowawców WSD
9-17 stycznia 2017

  

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
20-22 stycznia 2017
Sesja przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy Słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy Słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle Słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości

  

Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania
REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY I OSÓB KONSEKROWANYCH
25-27 stycznia 2017
Celem sesji jest refleksja nad koniecznością i autentycznym znaczeniem formacji permanentnej. Formacja jest permanentna, gdyż wezwanie ze strony Boga jest codzienne. Bóg bowiem jest wiecznie powołującym – miłującym (w j. włoskim gra słów: chi-amante). Jest więc rzeczą fundamentalną, by nie zadowalać się wytrwałością, ale uczyć się wierności, wierności kreatywnej, gdyż każdego dnia Ojciec wzywa nas, byśmy przeżywali własne powołanie w sposób nowy i wyjątkowy, z sercem coraz bardziej ogarniętym pasją i z odwagą coraz radykalniejszych wyborów. Aż do ostatniego dnia.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC - wychowawca, psychoterapeuta,
kierownik duchowy, znany i ceniony włoski formator

  

styczeń / LUTY

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
30 stycznia - 7 lutego 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Czy chcesz być zdrowy? Lectio divina do J 5, 1-18
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
10-12 lutego 2017
Zmagamy się z dolegliwościami fizycznymi, psychicznymi i duchowymi. Wyczekujemy upragnionego dnia, w którym ktoś zdejmie z nas ciężar paraliżującej bezradności. Czujemy się samotni. Ból nie pozwala nam przeczuć bliskości Jezusa, który jako pierwszy pragnie naszego zdrowia, a uzdrowienie uzależnia od naszej decyzji. Pyta nas, czy naprawdę chcemy wyzdrowieć. Uczestnicy będą zaproszeni do spotkania z Jezusem, który uzdrawia przy „sadzawce” Słowa.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista

  

Synod Prowincjalny
Polskiej Prowincji Salwatorianów
14-16 lutego 2017

  

Spotkanie Wolontariatu Misyjnego
„Salvator”
17-19 lutego 2017

  

luty / MARZEC

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
22 lutego - 2 marca 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja XI)
6-10 marca 2017

  

O Bogu, który szuka człowieka
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
13-15 marca 2017
Często myślimy, mówimy, piszemy o poszukiwaniu Boga i trudnościach jakie temu towarzyszą. A może chodzi o to, żeby dać się znaleźć? Sesja warsztatowa przeznaczona dla duchownych, konsekrowanych i świeckich.
PROWADZI: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca,
kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychoterapeuta
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

  

Jezu, Ty jesteś naszym Królem!
Lectio divina do Męki Pańskiej według św. Jana
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
17-19 marca 2017
Stał się człowiekiem, zamieszkał w Nazarecie, umył uczniom nogi i umarł na Golgocie, bo Bóg kocha „do końca”. Przeszedł przez ziemię służąc, a wywyższony na krzyżu „zakrólował z drzewa”. Dał nam życie nowe nowością, która nie przeminie. Piłat mówił o Nim: „oto Człowiek” i „oto Król wasz”, a my z Natanaelem wyznajemy: „Jezu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Wszechświata!”.
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: W szkole biblijnych bohaterów.
Lectio divina do wybranych fragmentów Starego Testamentu)
22-30 marca 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Ryszard Stankiewicz SDS
[Pogłębienie]

  

KWIECIEŃ

  

Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
7-9 kwietnia 2017
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle Słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę Słowem Bożym i kontemplację Miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości

  

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów
18-22 kwietnia 2017

  

kwiecień / MAJ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie:
Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie)
25 kwietnia - 3 maja 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Krzysztof Wons SDS
[Pogłębienie]

  

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja XII i uroczyste zakończenie dwuletniej formacji)
8-12 maja 2017

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
18-26 maja 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

CZERWIEC

  

Przyjrzyj się swojej wierze!
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
2-4 czerwca 2017
Wiara jest darem łaski, który otrzymaliśmy w chwili przyjęcia chrztu świętego. Co z tym darem zrobiliśmy? Czy go używamy? Czy go rozwijamy? A może zagrzebaliśmy go głęboko w psychice albo zastąpiliśmy własnymi pomysłami i ambicjami, skutkiem czego łaska wiary nie bardzo potrafi „się przebić” do prawdziwego życia?
PROWADZI: Wojciech Giertych OP
- teolog Domu Papieskiego, wykładowca teologii moralnej

  

Rekolekcje dla Rodziców
i Rodzin Salwatorianów
5-8 czerwca 2017

  

Życie w Duchu Świętym dzisiaj
SZKOŁA WIARY
16-18 czerwca 2017
W świecie, w którym przyszło nam żyć, obserwujemy narastające „dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa”, swobodny rozwój relatywizmu i hedonizmu w życiu codziennym. „Europejska kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał” (św. Jan Paweł II). Jak w dzisiejszym świecie prowadzić odpowiedzialne życie duchowe angażując się w sprawy codzienne? Sesja przebiegać będzie w klimacie pustyni i medytacji z możliwością indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym. Przewidziane są otwarte spotkania, na których prowadzący będą odpowiadali na pytania uczestników.
PROWADZĄ: Marko Ivan Rupnik SJ - dyrektor Centro Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik; oraz ekipa Centro Aletti.
Uwaga! Ze względu na koszta organizacyjne przyjęcie na sesję Szkoły Wiary dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 120 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
20-28 czerwca 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

czerwiec / LIPIEC

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: Gesty Jezusa w Ewangelii Jana)
30 czerwca - 8 lipca 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Kazimierz Stasiak SAC
[Pogłębienie]
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

SIERPIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
3-11 sierpnia 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
14-22 sierpnia 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Ewangelia Dzieciństwa według św. św. Mateusza i Łukasza
SZKOŁA BIBLIJNA
25-27 sierpnia 2017
Dwie z czterech Ewangelii opowiadają o dzieciństwie Jezusa: Mateuszowa i Łukaszowa. Jedna i druga według odmiennego klucza. U Mateusza opowieść przebiega z punktu widzenia Józefa, u Łukasza z punktu widzenia Maryi. Doświadczenie Józefa i Maryi pomaga nam spotkać się z bliska z Jezusem Zbawicielem w historii Jego ziemskich początków. Uczą, jak otworzyć się i zgodzić na Boga, który zbawia świat na drodze ludzkiej słabości i kruchości.
PROWADZĄ: Innocenzo Gargano OSB Cam. - kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina; Bruna Costacurta - wykładowca teologii duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Uwaga! Ze względu na koszta organizacyjne przyjęcie na sesję Ewangelia Dzieciństwa według Mateusza i Łukasza dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 120 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

WRZESIEŃ

  

Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary.
2 List do Tymoteusza
SZKOŁA BIBLIJNA
1-3 września 2017
Paweł przewidując swą bliską śmierć, pisze do Tymoteusza drugi list, który brzmi jak testament. Przekazuje swemu wychowankowi cenne rady, jak rozwijać i ustrzec żywą wiarę w nadchodzących ciężkich czasach. Ostrzega, że „w ostatnich dniach” nastaną trudne chwile ze względu nasilenie się zła wśród ludzi, którzy będą zachowywać „pozory pobożności”. List pisany nie tylko do Tymoteusza, ale do wszystkich wiernych Kościoła, pomaga się skonfrontować z pytaniem o rozwój i dojrzałość własnej wiary w czasach, w których przyszło nam żyć.
PROWADZI: bp Grzegorz Ryś - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
8-16 września 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Rekolekcje dla Salwatorianów
18-22 września 2017

  

Szkoła Wychowawców WSD
(inauguracja edycji 2017-2019 i sesja I)
25-29 września 2017

  

  

PAŹDZIERNIK

  

„Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament...”
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
2-4 października 2017
Choroba, cierpienie, strata, osierocenie, smutek, pustka, najtrudniejsze chwile w naszym życiu na ziemi. Bibliodrama o przeżywaniu żałoby w świetle Słowa Bożego. Sesja warsztatowa przeznaczona dla duchownych, konsekrowanych i świeckich.
PROWADZI: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca,
kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychoterapeuta
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Uczucia kochane
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
6-8 października 2017
Uczucia należą do istotnych „strun” budujących naszą więź z Bogiem i ludźmi. Dzielimy je zasadniczo na kochane, które chętniej przyjmujemy i wyrażamy, i niekochane, stanowiące pewien ciężar – często omijany i lekceważony. Tymczasem wszystkie uczucia mają sens i wartość. Jak dobrze nastroić i wykorzystać „struny” uczuć często pozornie łatwiej przyjmowanych i kochanych, takich jak: poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia i przyjemności, szczęścia, radości i wdzięczności, wzruszenia i uczucie rozkoszy, aby nasze więzi były bardziej harmonijne i pełne?
PROWADZI: ks. Krzysztof Grzywocz - kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
11-19 października 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja II)
23-27 października 2017

  

LISTOPAD

  

Będziesz miłował! Miłość w czasach epidemii narcyzmu
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
3-5 listopada 2017
Narcyzm epidemią młodych ludzi! – grzmią na alarm psycholodzy. Selfies – znakiem czasu! – dorzucają badacze. Idealne ciało złotym cielcem dzisiejszej kultury!... Można kontynuować bez końca litanię narzekań. Przerwijmy ją prostą i śmiałą diagnozą: wszystko to są symptomy trudności z miłością własną, a tym samym z miłością bliźniego i samego Boga. W trakcie sesji podejmiemy to wyzwanie i spróbujemy odpowiedzieć na nie twórczo, po chrześcijańsku i… z humorem. Nie może być przecież aż tak źle! Sądzicie, że może? No może? Zobaczymy!
PROWADZI: Stanisław Morgalla SJ - psycholog, kierownik duchowy, wykładowca w Instytucie Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Dni Duchowości Biblijnej
Stary Testament czytany w świetle Ewangelii
SZKOŁA BIBLIJNA
9-12 listopada 2017
Nierzadko mamy kłopot z rozumieniem Starego Testamentu. Dlaczego Bóg jest w nim „taki surowy”, „inny” od Boga Ewangelii? Wiele stronic Starego Testamentu nie wydaje się dobrą nowiną o Bogu. Konieczne jest czytanie Starego w świetle Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii. Sesja składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter konferencji i „biblijnej debaty”, druga przeżywana jest na pustyni, w klimacie pełnej ciszy i modlitwy. Całość sesji przeniknięta będzie Bożym czytaniem (lectio divina) różnych stronic starotestamentalnych i nowotestamentalnych, zwłaszcza Księgi Proroka Izajasza, nazywanego „ewangelistą” Starego Testamentu.
PROWADZĄ: kard. Gianfranco Ravasi - przewodniczący Papieskiej Rady Kultury; ks. Waldemar Chrostowski - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, laureat Nagrody Ratzingera; s. Judyta Pudełko - wykładowca Pisma św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina.
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Sesja dla prowadzących rekolekcje lectio divina
i kierowników duchowych
SZKOŁA LECTIO DIVINA
15-17 listopada 2017
Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do prowadzenia rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Sesja przeznaczona jest dla księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli we wspomnianych wyżej rekolekcjach.
PROWADZĄ: duszpasterze Centrum Formacji Duchowej.
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja III)
20-24 listopada 2017

  

GRUDZIEŃ

  

Na głębinach Słowa
Lectio divina z Marią Magdaleną
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
1-3 grudnia 2017
Misera et Misericordia – nędza i Miłosierdzie. Tak św. Augustyn streścił spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną (J 8, 1-11). Chociaż nie należy jej kojarzyć wprost z Marią Magdaleną, to jednak Janowy tekst, podobnie jak Łukaszowy o jawnogrzesznicy i Jezusie w domu Szymona (Łk 7, 36-50), wyrażają zażyłą więź, jaka łączyła Magdalenę z Jezusem. Odkąd wyrzucił z niej siedem złych duchów, towarzyszyła Mu „aż po grób”. Jej krzyk: „Zabrano Pana mego…”, szloch, łzy i wołanie „Rabbuni!” mówią o ogniu miłości do Mistrza, który palił jej serce. Uczestnicy sesji będą prowadzeni drogą lectio divina do przemodlenia osobistej więzi z Jezusem, w świetle ewangelicznej historii kobiety z Magdali.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I, II, IV i Pogłębienie:
Bóg Życia czy bożek pustki? 1 i 2 Księga Machabejska)
6-14 grudnia 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Piotr Szyrszeń SDS
[Pogłębienie]
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2017 - 5 stycznia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość nadsyłania zgłoszeń - od 1 stycznia 2017 r.

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl