O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania 25-27 I 2017 - inf ...


Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania
REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY I OSÓB KONSEKROWANYCH
25-27 stycznia 2017

 

NAGRANIA konferencji >>>
HOMILIE nagrania/teksty >>>

 

W dniach od 25 do 27 stycznia 2017 r. odbyła się sesja rekolekcyjna dla księży i osób konsekrowanych „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania”, którą prowadził Amedeo Cencini FdCC - ceniony włoski formator.

Rekolekcjonista podjął refleksję nad koniecznością i autentycznym zna­cze­niem formacji permanentnej. Formacja jest permanentna, gdyż wezwanie ze strony Boga jest codzienne. Bóg bowiem jest wiecznie „powołującym” (wł. chiamante), czyli „miłującym”, „który-jest-miłującym” (wł. chi-amante). Jest więc rzeczą fundamentalną, by nie zadowalać się wytrwałością, ale uczyć się wierności, wierności kreatywnej, gdyż każdego dnia Ojciec wzywa nas, byśmy przeżywali własne powołanie w sposób nowy i wyjątkowy, z sercem coraz bardziej ogarniętym pasją i z odwagą coraz radykalniejszych wyborów. Aż do ostatniego dnia.

A. Cencini FdCC współpracuje z naszym centrum od 2003 r. Regularnie, przynajmniej raz w ciągu każdej dwuletniej edycji, spotyka się z uczestnikami Szkoły Wychowawców WSD. Prowadził kilka spotkań w ramach szkoły kierownictwa duchowego, m.in. „Towarzyszenie duchowe w rozeznawaniu powołania życiowego” (6-8 VI 2003), „Słowo Boże i formacja” (27-29 V 2005), „Kryteria dla rozeznawania powołania” (5-7 X 2007); „Życie w rytmie Słowa” (5-7 XI 2010), „Zranienia miejscem wzrastania” (14-16 XI 2014), „Cielesność i duchowość” (20-22 II 2015), „Kryzys - godzina Boga” (4-6 XI 2016). Ich owocem są też nagrania i publikacje.

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Spotkania rekolekcyjne dla księży i osób zakonnych odbywały się w naszym domu CFD już w poprzednich latach. Okazją do ich zorganizowania były np. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (2016), Rok Życia Konsekrowanego (2015) czy Rok Kapłański (2010). Tegoroczna, nie związana ze „szczególną” okazją, propozycja to także owoc próśb wyrażanych przez uczestników poprzednich spotkań.

   

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

W Roku Miłosierdzia rekolekcje „Miłosierni jak Ojciec” prowadził Innocenzo Gargano OSBCam (27-29 I 2016). Wprowadził do przemodlenia własnego powołania i misji w świetle perykop o Bożym miłosierdziu, wskazanych w bulli Misericordiae Vultus.

homilie z sesji „Miłosierni jak Ojciec”

na zdjęciu: Innocenzo Gargano OSBCam i Danuta Piekarz (27 I 2016)

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

W Roku Życia Konsekrowanego był wśród nas Raniero Cantalamessa OFMCap. Kaznodzieja Domu Papieskiego prowadził spotkanie „Śluby przeżywane według Ducha” (31 V - 2 VI 2015).

homilie z sesji „Śluby przeżywane według Ducha”

na zdjęciu: Raniero Cantalamessa OFMCap. (31 V 2015)

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Giovanni Dal Piaz OSBCam, przeor kamedułów z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), prowadził sesję dla przełożonych męskich i żeńskich instytutów zakonnych, zarządów lokalnych i odpowiedzialnych za formację „Odnowa odnowy. W jakim kierunku podążać?” (15-17 V 2012).

homilie z sesji „Odnowa odnowy. W jakim kierunku podążać?”

na zdjęciu: Giovanni Dal Piaz OSBCam I Danuata Piekarz (15 V 2012)

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Z okazji Roku Kapłańskiego rekolekcje „Podążając za Tobą…” (29-31 I 2010) dla ponad stu kapłanów diecezjalnych i zakonnych prowadził abp Bruno Forte, metropolita Chieti-Vasto we Włoszech. Zaproponował ich uczestnikom drogę lectio divina, którą przeżył wspólnie z Janem Pawłem II podczas rekolekcji wiekopostnych w roku 2004.

homilie z rekolekcji „Podążając za Tobą…”

na zdjęciu: abp Bruno Forte (29 I 2010)

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy również materiały z sesji „Rozwój i zamieranie wspólnoty zakonnej. Kryteria rozeznawania”, którą prowadził Krzysztof Wons SDS.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl