O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Ewangelia Dzieciństwa według św. św. Mateusza i Łukasza 25-27 ...


Ewangelia Dzieciństwa
według św. św. Mateusza i Łukasza

SZKOŁA BIBLIJNA
25-27 sierpnia 2017

 

Dwie z czterech Ewangelii opowiadają o dzieciństwie Jezusa: Mateuszowa i Łukaszowa. Jedna i druga według odmiennego klucza. U Mateusza opowieść przebiega z punktu widzenia Józefa, u Łukasza z punktu widzenia Maryi. Doświadczenie Józefa i Maryi pomaga nam spotkać się z bliska z Jezusem Zbawicielem w historii Jego ziemskich początków. Uczą, jak otworzyć się i zgodzić na Boga, który zbawia świat na drodze ludzkiej słabości i kruchości.

PROWADZI*: Innocenzo Gargano OSBCam. - kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina.

* Kochani uczestnicy, w programie sesji: „Ewangelia Dzieciństwa według św. św. Mateusza i Łukasza”, która odbędzie się w dniach 25-27 sierpnia 2017 r., zaszła zmiana dotycząca osoby prowadzącej. Sesję w całości poprowadzi o. Innocenzo Gargano OSBCam. Natomiast z powodu bardzo ważnej przeszkody nie przyjedzie do nas Bruna Costacurta, która miała współprowadzić sesję razem z o. Gargano. Przyczyna nieobecności jest niezależna od niej. Bardzo chciała się z nami spotkać. Gorąco wszystkich pozdrawia. Ufamy, że spotkamy się z nią innym razem.

[aktualizacja: 03-04-2017]

 

… … … 

Sesje Szkoły Biblijnej proponowane są w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej. Uczestnicy są wprowadzani w teologiczne bogactwo i medytację wybranej księgi biblijnej w kontekście własnej historii życia. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

Uwaga! Ze względu na koszta organizacyjne przyjęcie na sesję Ewangelia Dzieciństwa według św. św. Mateusza i Łukasza dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 120 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku..

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl