O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Życie w Duchu Świętym dzisiaj 16-18 czerwca 2017 - zapowiedź< ...


Życie w Duchu Świętym dzisiaj
SZKOŁA WIARY
16-18 czerwca 2017

- ZAPOWIEDŹ -

 

W świecie, w którym przyszło nam żyć, obserwujemy narastające „dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa”, swobodny rozwój relatywizmu i hedonizmu w życiu codziennym. „Europejska kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał” (św. Jan Paweł II). Jak w dzisiejszym świecie prowadzić odpowiedzialne życie duchowe angażując się w sprawy codzienne?

PROWADZĄ*: ks. Giacomo Morandi - biblista, podsekretarz Kongregacji Nauki Wiary i Alberta Maria Putti - wykładowca teologii (pneumatologii) na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

*Drodzy uczestnicy, w programie sesji: „Życie w Duchu Świętym dzisiaj”, która odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2017 r., zaszła zmiana dotycząca osoby prowadzącej. Z powodu ważnej przeszkody nie przyjedzie do nas Marko Ivan Rupnik SJ, co wcześniej zapowiadaliśmy. Ufamy, że jak uzgodniliśmy spotkamy się z nim w przyszłym roku. Sesję poprowadzą współpracujący z Centro Aletti ks. Giacomo Morandi i Alberta Maria Putti.

[aktualizacja: 03-05-2017]

… … … 

Sesja przebiegać będzie w klimacie pustyni i medytacji z możliwością indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym. Przewidziane są otwarte spotkania, na których prowadzący będą odpowiadali na pytania uczestników.

  

Uwaga! Ze względu na koszta organizacyjne przyjęcie na sesję Szkoły Wiary dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 120 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
możliwość nadsyłania zgłoszeń zamnkięta - sesja rozpoczęła się
 

  

W ramach Szkoły Wiary odbyło się dotychczas siedem spotkań: „Wierzę … Co to znaczy?" (4-6 XII 2009), „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela” (3-6 VI 2010), „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba” (23-26 VI 2011), „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy” (7-10 VI 2012), „Ukrzyżowany za nas, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego” (30 V - 2 VI 2013), „Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca...” (19-22 VI 2014), „Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty” (4-7 VI 2015). Prowadzili je: Marko Ivan Rupnik SJ i Nataša Govekar (wszystkie) oraz Michelina Tenace i Maria Campatelli (niektóre).

 
   

  

„Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca...” 19-22 VI 2014 – homilie
20-06-2014 - Być dojrzałym duchowo, to znaczy mieć oko „niepodzielone”.
21-06-2014 - Być „jak wszyscy inni”, ale nie jak możni tego świata!
22-06-2014 - Afera: gdy Ewangelia nie przedostaje się do przestrzeni publicznej.
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl