O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Etap IV: Ewangeli ...


SZKOŁA LECTIO DIVINA
dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach

Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina.
Ewangelia według św. Jana

15-17 listopada 2017

- ZAPOWIEDŹ -

 

Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do prowadzenia rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem.

Sesja przeznaczona jest dla księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli we wspomnianych wyżej rekolekcjach.

Tegoroczne spotkanie poprowadzą: s. Judyta Pudełko PDDM - wykładowca Pisma Św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina; oraz ks. Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD w Krakowie, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

 

 

 

- MATERIAŁY Z POPRZEDNICH SPOTKAŃ -

 

I. TREŚĆ – DYNAMIKA – PROGRAM

Materiały z pierwszej sesji Szkoły Lectio Divina (11-13 listopada 2013) dostępne są w formie nagrań: „Jak pomagać w słuchaniu Słowa?” (MP3), a konferencje Krzysztofa Wonsa SDS ukazały się również w publikacji: „Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Treść - Dynamika - Program”.

 

 

II. EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA

Owocem drugiej sesji (19-21 listopada 2014) są nagrania: „Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Ewangelia według św. Marka” (MP3) i publikacja „Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Zeszyt 2”, zawierająca teksty I. Gargano OSBCam.: „Proste wprowadzenie w praktyke lectio divina” i K. Wonsa SDS: „Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Markiem”.

 

 

III. EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MATEUSZA

Treści z trzeciej Szkoły Lectio Divina (11-13 listopada 2015) zostały utrwalone w formie nagrań: „Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Etap 2: Ewangelia wg św. Mateusza” (MP3). Nakładem Wydawnictwa Salwator ukazał się również „Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Zeszyt 3”. Składają się na niego dwie części. Autorem pierwszej pt. „Miecz obosieczny: wymiar ludzki i duchowy w modlitwie Słowem” jest Amedeo Cencini FdCC, a drugiej: „Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Mateuszem” - Krzysztof Wons SDS.

 

 

III. EWANGELIA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA

Konferencje z ubiegłorocznego spotkania (16-18 listopada 2016), które prowadzili bp Grzegorz Ryś i Krzysztof Wons SDS, są dostępne w formie nagrań: „Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Etap 3: Ewangelia wg św. Łukasza” (MP3), a czwarty zeszyt „Przewodnika...” zawiera teksty konferencji abpa Grzegorza Rysia „Perełki Ewangelii św. Łukasza” i Krzysztofa Wonsa SDS „Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Łukaszem”.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl