O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Rekolekcje Lectio Divina 30 czerwca - 8 lipca 2017 - info i h ...


Rekolekcje Lectio Divina
30 czerwca - 8 lipca 2017

 

Od 30 czerwca do 8 lipca 2017 r. trwają rekolekcje lectio divina. W pierwszym dniu rekolekcji odwiedził nas abp Konrad Krajewwski, jałmużnik papieski. Przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie ćwiczeń rekolekcyjnych i wygłosił homilię.

W rekolekcjach bierze udział 91 osób, którym towarzyszy 9 kierowników duchowych. W posługę są zaangażowani: czterej duszpasterze CFD, kapłan ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyn), dwaj kapłani diecezjalni (z archidiecezji przemyskiej i diecezji tarnowskiej), urszulanka Unii Rzymskiej i osoba świecka.

Uczestnicy modlą się słowem Bożym z Ewangelii wg św. Marka, św. Mateusza i św. Łukasza (etapy I-III) oraz z Ewangelii wg św. Jana (etap pogłębienia). Wprowadzenia do modlitwy dają duszpasterze CFD i Kazimierz Stasiak SAC, który prowadzi etap pogłębienia: „Gesty Jezusa w Ewangelii Jana”.

Prosimy o modlitwę w intencji
uczestników i prowadzących oraz kierowników duchowych !

Niemal równolegle odbywają się ośmiodniowe rekolekcje lectio divina w innych miejscach: w terminie 1-9 lipca br. w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini - www.cfdtrzebinia.sds.pl, w budynku Wyższego Seminarium Duchownym w Elblągu (oczywiście, dla osób wszystkich stanów - www.wsdelblag.pl/lectiodivina), w domu rekolekcyjnym pallotynów w Ząbkowicach Śląskich (www.rekolekcje.org); a w terminie 30 czerwca - 8 lipca br. u sióstr benedyktynek w Żytomierzu na Ukrainie.

---------------------------------------------------------------------

 NAGRANIA I TEKSTY HOMILII
wygłoszonych w czasie rekolekcji
- CZĘŚĆ PIERWSZA -
30 czerwca -2 lipca 2017

---------------------------------------------------------------------

Dlaczego Jan Paweł II, jak ten trędowaty, kładł się krzyżem?
homilia – piątek 12. tygodnia zwykłego (rok I), 30 czerwca 2017 r.
Rdz 17, 1.9-10.15-22; Ps 128, 1b-5; Mt 8, 1-4

NAGRANIE HOMILII Z 30 CZERWCA 2017
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Człowiek z marginesu. Człowiek, który nie może żyć we wspólnocie z innymi, bo jest trędowaty. Człowiek – samotnik uczy nas modlitwy i to nie po raz pierwszy w Ewangelii. „Upadł przed Nim”. Może to pierwsza forma modlitwy: upaść przed Bogiem! Zapytałbym moich współbraci, kapłanów, począwszy oczywiście od księdza Krzysztofa: „Kiedy ostatni raz leżałeś krzyżem w kaplicy?”, bo przecież kapłani między przedsionkiem a ołtarzem mają leżeć i płakać (por. Jl 2, 17). Położyliśmy się podczas naszych święceń, mówiąc: „Nie należymy do świata”. Jesteśmy bezradni. Sami nic nie zrobimy! Nic! A jak zrobimy, jak sami coś zrobimy, … to musimy iść do spowiedzi. Natomiast, jak będzie działał we mnie Jezus, to będą się dziać cuda; beze Mnie, bo to nie ja [będę działać].

Kiedy przygotowywaliśmy, gdziekolwiek na świecie, pielgrzymki Jana Pawła II, najpierw trzeba było pojechać, około miesiąc wcześniej… We wszystkich nuncjaturach, czyli ambasadach Stolicy Apostolskiej, nuncjusze mówili: „Tu już był kiedyś Jan Paweł II i w tej kaplicy leżał krzyżem”. Co ma wspólnego trędowaty ze świętym Janem Pawłem II? No właśnie to, że przed Jezusem leżał krzyżem; to, że padają Jezusowi do stóp. Taka jest pierwsza forma modlitwy: upaść do stóp… taki, jaki jestem! Sekretarze Ojca Świętego mówią, że także na Watykanie w kaplicy bardzo często widzieli go leżącego krzyżem. Dlaczego? Miałby tyle grzechów? Dlaczego kładł się krzyżem? A może to jest właśnie taka modlitwa, jak dalej uczy nas trędowaty: „Panie, jeśli chcesz”. To jest tak, jakby powiedzieć: „Bądź wola Twoja, a nie moja! Święć się imię Twoje, a nie moje! Przyjdź królestwo Twoje, a nie moje!”. Przecież to jest „Ojcze nasz!”. Tę modlitwę odmawiamy codziennie.

„Bądź wola Twoja”. W minioną niedzielę pojechałem do kamedułów, bo miałem skupienie dla księży. Tego nigdy nie robię, bo papież zabronił mi zajmowania się tym, co do mnie nie należy, ale nie raz można tak ukryć się. I ponieważ nie mogę jeździć na żadne rekolekcje, skupienia, kongresy, … to księża przyjechali do Rzymu. Przyjechała trzydziestka duszpasterzy młodzieżowych, akademickich. Jakoś pośród biednych jest łatwo, pośród księży trudniej, więc pojechałem do Frascati, do kamedułów, po prostu „poopalać się” przed Najświętszym Sakramentem, posiedzieć sobie przed Panem Jezusem. I w pewnym momencie wchodzi brat Emmanuel, – ja siedziałem w bocznej nawie –, wdrapuje się na ołtarz i całuje tabernakulum; i potem wychodzi. Pytany o to, po co się tam wdrapuje, mówi: „żebym dalej w ciągu dnia pełnił wolę Bożą, bo jak pełnię swoją wolę, to… biedny klasztor”. „Panie, jeśli chcesz”.

Kiedy pytano mnie nie raz o Jana Pawła II, ponieważ sześć/siedem lat, tych ostatnich, tych najcięższych, byłem podczas każdej liturgii przy Ojcu Świętym, to na myśl przychodziła mi taka synteza, którą znajdziecie w brewiarzach na samym końcu – modlitwa Klemensa XI jako dziękczynienie po Mszy Świętej: „Pragnę tego, czego Ty pragniesz! Pragnę tak, jak Ty pragniesz! Pragnę w sposób, w jaki Ty pragniesz! Pragnę tak długo, jak Ty pragniesz!”. Dzisiaj ta modlitwa, – bo ta Ewangelia jest dla mnie i dla ciebie –, chyba powinna stać się naszą, bo to jest dokładnie: „Panie, jeśli chcesz”. Brat Emmanuel wskakiwał na ołtarz, całował tabernakulum, bo – potem na furcie mówił –: „jeśli nie będę pełnił woli Bożej, nie będę miał nigdy pokoju w sercu”.

abp Konrad Krajewski

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – sobota 12. tygodnia zwykłego (rok I), 1 lipca 2017 r.
Rdz 18, 1-15; Łk 1, 46b-50.53-54; Mt 8, 5-17

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – 13. Niedziela Zwykła (rok A), 2 lipca 2017 r.
2 Krl 4, 8-12a.14-16a; Ps 89, 2-3.16-19, Rz 6, 3-4.8-11; Mt 10, 37-42

NAGRANIE HOMILII Z 2 LIPCA 2017
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Rafał Ziajka SDS

---------------------------------------------------------------------


homilie z ćwiczeń ignacjańskich (20-28 VI 2017) – część pierwsza

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl