O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Szkoła Wychowawców WSD 2015-2017 - inauguracja II roku - zapo ...


Szkoła Wychowawców WSD
2015-2017

Inauguracja drugiego roku zajęć
z udziałem bpa Grzegorza Rysia

- ZAPOWIEDŹ -
 

W poniedziałek, 12 września 2016 r., rozpocznie się drugi rok zajęć dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2015-2017. Uroczystej Eucharystii będzie przewodniczyć i homilię wygłosi bp Grzegorz Ryś. Biskup pomocniczy z Krakowa wygłosi też pierwszy wykład w II roku formacji.


bp Grzegorz Ryś w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie
zakończenie Szkoły Wychowawców WSD 2013-2015, 22 maja 2015 r.

Szkoła jest organizowana przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, a patronat nad nią sprawuje Komisja ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Drugi rok zajęć rozpocznie siedemdziesięciu czterech kapłanów oraz braci zaangażowanych lub przygotowujących się do posługi w formacji.

Pierwsza w drugim roku pięciodniowa sesja (12-16 IX 2016) poświęcona jest formacji sumienia. Wykłady i konwersatoria w kolejnych dniach poprowadzą również: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski oraz dr Mateusz Hinc OFM Cap.

 

PRZYPOMINAMY I POLECAMY

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl